Politik og regler SKRIV UD

Elbilkommissionens anbefalinger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-09-2020
Foto: Colorbox

I dag præsenterede elbilskomisionen deres anbefalinger på et pressemøde kl. 12.30. Bl.a. fremlagde de fire ambitionsniveauer for hvor mange el-biler, der skal opnås i 2030.

Antal grønne biler i 2030 CO2-reduktion Pris for statskassen Pris pr. sparet ton co2
500.000 0,2 mio ton 2,7 mia kr. 200 kr
600.000 0,3 mio ton 2,3 mia kr. 400 kr.
750.000 0,9 mio ton 2,9 mia kr. 3400 kr.
1.000.000 1,5 mio. ton 5,7 mia kr. 3800 kr.


Kommsionen anbefaler i følge TV2 ikke direkte nogen af løsningerne, men skriver i deres sammenfatning:

- Kommissionen vurderer, at afgiftsmodellen, der skønnes at resultere i en halv million nul- og lavemissionsbiler i 2030, ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne.

- Omvendt vurderer kommissionen, at modellen, der skønnes at resultere i en million nul- og lavemissionsbiler i 2030, har så store samfundsøkonomiske omkostninger hidrørende fra den øgede afgiftsforskel mellem konventionelle biler og nul- og lavemissionsbiler, at den heller ikke kan anbefales.

- Det er imidlertid en politisk vurdering, i hvor høj grad omstillingen af personbiltrafikken skal understøttes, hvordan omkostningerne skal fordeles mellem stat og forbrugere, hvorvidt omstillingen må påvirke fordelingsprofilen i bilafgifterne, og hvorvidt de samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen opvejes af de klimamæssige gevinster med videre.

Derudover fremlagde kommisionen, i følge TV2, en række anbefalinger:

  • Gradvis stigning i registreringsafgiften for elbiler: I 2030 skal registreringsafgiften for elbiler være på samme niveau som benzin- og dieselbiler, men indtil da skal satsen være lavere for elbiler. Der skal ske en gradvis stigning.
  • Stigning i registreringsafgiften skal tage hensyn til prisudviklingen: Nok foreslår kommissionen, at elbiler skal betale fuld registreringsafgift i 2030, men man skal også tage hensyn til, at elbiler skal være konkurrencedygtige i deres pris.
  • Nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften: Kommissionen foreslår, at bilejere skal betale en afgift på 250-300 kroner per gram CO2, deres bil udleder, for de første 125 gram CO2 per kørt kilometer. Udleder en bil mere CO2 end dette, anbefaler kommissionen at det skal koste 500-600 kroner per gram.
  • Årligt tilskud til nye ejere af nul- og lavemissionsbiler: I sidste uge foreslog Enhedslisten, at man kunne give op til 100.000 kroner i kontant rabat til personer, der købte elbiler. Men så ville bilerne bare blive solgt videre bagefter, lød kritikken. Kommissionen foreslår en mellemløsning, hvor bilejere kan få 2500 kroner i kontant tilskud for hvert år mellem 2021 og 2030, hvor de ejer deres nye nul- eller lavemissionsbil.
  • Vejafgift: Kommissionen lægger op til, at der fra 2023 indføres en afgift for at benytte de danske veje på 1000 kroner per år. Afgiften skal gælde alle køretøjer, både udenlandske og danske. Kommissionen forventer, at det vil indbringe cirka 750 millioner kroner fra udenlandske bilister.
  • Brændstofsafgift: Kommissionen nævner det som en mulighed, at brændstofsafgiften kan forhøjes med én krone per liter benzin eller diesel fra 2021. Det skal tilskynde bilisterne til at anvende grønt brændstof.
  • Kilometerbaserede vejafgifter for tung transport fra 2025: Kommissionen foreslår at indføre en vejafgift for den tunge transport, der skal basere sig på det faktiske antal kilometer kørt. Det skal afløse den nuværende vignetordning – også kendt som vejafgift – og kan formentlig indbringe cirka en milliard kroner om året, ifølge kommissionens beregninger.
  • Afgift på flytransport: Kommissionen foreslår at indføre en passagerafgift på 100 kroner ved flytransport. Statens indtægter skønnes at blive cirka 1,25 milliarder kroner om året, men først efter, at luftfartsbranchen er blevet normaliseret på bagkant af coronakrisen.


Kilde TV2

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.