Inspiration SKRIV UD

En god historie: Sådan stiller du krav til ventilationsservice

af: Kai Borggreen, Sekretariatsleder VENT-ordningen, 31-03-2020
Fotokredit: VENT-ordningen / Grafik: Karin Winther, Tekniq Arbejdsgiverne

Hvad kan du forvente af din ventilationsservice, og hvad er rimelige krav at stille? VENT-ordningen har udarbejdet en vejledning målrettet rådgivere og bygningsejere, som gør det lettere at formulere krav til service-entreprenøren.

Det kan ofte være vanskeligt at vurdere som rådgiver eller bygningsejer, hvilke krav man bør stille til sin service-entreprenør, når der skal foretages service på ventilationsanlæg. Derfor har VENT-ordningen udarbejdet en enkel vejledning, som kan bidrage til at stille konkrete og ensartede krav i udbud. VENT-ordningen er en landsdækkende kvalitetssikringsordning, som har mere end 20 års erfaring med at udføre standardiserede eftersyn af ventilationsanlæg.

Klassiske udfordringer kan håndteres med den nye vejledning

Med vejledningen kan rådgivere og bygningsejere imødegå mange af de udfordringer, som VENT-ordningen observerer, når der skal udføres service på ventilationsanlæg.

Vejledningen tydeliggør, at man som rådgiver eller bygningsejer godt kan forvente, at et serviceeftersyn er mere omfattende end blot et filterskift. At skifte filtre er en nødvendig, men udelukkende en mindre del af et samlet serviceeftersyn.

Med vejledningen undgår man desuden at skulle tage stilling til indholdet af de forskellige servicevirksomheders egne produkter og beskrivelser. Ofte kan det være vanskeligt at sammenligne det reelle indhold af de forskellige serviceydelser: Hvordan kan man egentlig vurdere om ”Sølv-service” eller ”Platin-service” er bedre end ”Servicepakke A” med tillægspakke ”B”?

Et andet typisk eksempel hvor vejledningen også kan hjælpe, er at mange tilbyder ”servicepakker”, som ikke indeholder en egentlig kontrol af luftmængden på anlægget.

”Årsagen til, at der er installeret ventilationsanlæg er, at man skal sikre et tilfredsstillende luftskifte og indeklima. For at kunne vurdere anlæggets funktionalitet, er det derfor alfa og omega, at den aktuelle luftmængde vurderes i forbindelse med servicebesøget.”

Derudover er det naturligvis afgørende, at denne kontrol gennemføres med instrumenter, som måler korrekt og løbende kalibreres. Enkle krav som også er beskrevet i vejledningen.

Vejledningen løfter kvaliteten

Som rådgiver og bygningsejer kan man fremover tage udgangspunkt i vejledningen, når man formulerer udbud til ventilationsservice. Den beskriver enkelt og konkret de minimumskrav som bør stilles til alle de forskellige elementer, som er vigtige i forbindelse med aftaler om regelmæssig service og vedligehold af ventilationsanlæg. Det betyder, at der i vejledningen er specificeret:

  • hvilke servicepunkter der skal kontrolleres
  • hvor ofte service skal gennemføres
  • krav til serviceteknikerens- og servicevirksomhedens kompetencer
  • krav til dokumentation
  • krav til kvalitetssikring og måleinstrumenter

Alle vigtige elementer som desværre alt for ofte overses og tit resulterer i uensartet og udokumenteret servicearbejde.

Servicekoncepter med tydelige krav

VENT-ordningen som står bag vejledningen, er en frivillig landsdækkende kvalitetssikringsordning, hvis medlemsfirmaer er specielt kvalificerede til at servicere ventilationsanlæg. Ordningen stiller særlige krav til virksomhedernes ventilationstekniske kompetencer og har herudover fastlagt et uddannelsesforløb for de udførende ventilationsteknikere, som afsluttes med en censorbedømt prøve. Læs mere om uddannelsesforløbet her.

De servicevirksomheder, som er tilknyttet VENT-ordningen, udfører altså service efter fastlagte minimumskrav til indhold og dokumentation for den gennemførte ventilationsservice. Dette sikrer kunderne en ensartet service og kvalitet.

For netop at sikre ensartethed udfører VENT-ordningens medlemsfirmaer som minimum eftersyn efter VENT-Basis, som er et standardiseret servicekoncept med tydeligt definerede krav. VENT-Basis serviceeftersynet kan suppleres med ”VENT+ energitjek”, hvor eftersynet udbygges med nogle energitekniske målinger, og der udarbejdes anbefalinger til energioptimeringer på anlægget efter en standardiseret metode. Siden 2017 er der udført over 60.000 VENT-Basis eftersyn af ventilationsanlæg.

Med vejledningen bliver det muligt at lave en enkel beskrivelse i sit udbud, som kan medvirke til, at der gennemføres service på et højt og ensartet niveau. Som udgangspunkt vil kravene naturligt kunne imødegås af alle medlemmer af VENT-ordningen, men samtidig får andre servicevirksomheder mulighed for at byde ind på opgaven, hvis de er i stand til at opfylde kriterierne.

Endnu en fordel er, at den udførte service og dokumentationen af denne nemt kan indgå i eksisterende elektroniske service- og vedligeholdelsesværktøjer. Dette gælder eksempelvis TIMESAFE, som allerede er tilpasset VENT-ordningens krav. Som bygningsejer og/eller administrator får man på den måde let adgang til information og status på de aktuelle anlæg.

Med vejledningen håber VENT-ordningen at bidrage til optimeret og gennemsigtig service af ventilationsanlæg landet over.

Vejledningen og yderligere information om ordningen kan findes på www.vent.dk.

Om ordningen

VENT-ordningen er en frivillig landsdækkende kvalitetssikringsordning, hvis medlemsfirmaer er specielt kvalificerede til at servicere ventilationsanlæg. Ordningen har eksisteret siden 1998 og beskæftiger sig primært med komfortanlæg.

VENT-ordningen administreres af et udvalg sammensat af repræsentanter for FAV, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Energistyrelsen, Energiforum Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Regioner, Statslige Ejendomme og Teknologisk Institut.


Denne artikel er en del af Energiforum Danmarks nye artikel-serie under temaet ’Den gode historie’.

Vi ønsker at supplere den igangværende nyhedsstrøm med gode energi- og klimahistorier.

Måske ligger du også inde med en god historie? Fx om projekter der lykkes, erfaringer der sparker udviklingen i den rigtige retning, eller koncepter og ideer der gør arbejdet med klima og energi sjovere og nemmere. Uanset hvad, så tøv ikke med at sende netop jeres gode historie til sekretariatet. Så får vi i fællesskab skrevet og bragt de gode historier videre.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.