Energibesparelser SKRIV UD

Energieffektivisering formår at mindske virksomheders energiregning og CO2-udledning betydeligt

af: Carina Hedelund, 05-02-2020
Fotokredit: Colourbox

Energistyrelsens aftaleordning er et succesfuldt bidrag til Danmarks klimamålsætning. De foreløbige resultater slår fast, at de elintensive virksomheder oplever store besparelser på energi- og CO2-udledningen. Samtidig gavner det virksomhedernes bundlinje og konkurrenceevne.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.  

I perioden fra 2015-2018 har virksomhederne nedbragt deres energiforbrug med ca. 6 procent og 70 procent af virksomhederne tjente investeringerne ind i løbet af fem år.

79 virksomheder har indgået nye aftaler med Energistyrelsen frem til udgangen af 2020; heriblandt Plastindustrien og Danske Tegl.

En virksomhed kan enten indgå aftale direkte med Energistyrelsen eller lade sig repræsentere af en brancheorganisation, som forhandler aftaleforpligtelser med Energistyrelsen og koordinerer indberetninger m.m. på vegne af virksomhederne.

Erfaringer fra aftaleperioden 2015-2018 viser, at brancheorganisationernes vidensdeling gavner virksomhederne.

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er glad for de nye aftaler og den vidensdeling, det giver:

Regeringen har et ambitiøst mål om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Energieffektivisering er et oplagt tiltag, der kan bidrage til reduktionsmålet. Når brancheorganisationerne indgår endnu en aftale med Energistyrelsen om nye energieffektiviseringer, tager de medansvar for, at vi når vores klimamål. Derfor håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalerne, og at det vil inspirere andre virksomheder og brancher til at følge trop.

Store besparelser og forbedret konkurrenceevne:

Energistyrelsen har siden 2015 indgået aftaler med en række af Danmarks mest energiforbrugende virksomheder. Aftalen om energieffektivisering giver virksomhederne tilskud til deres PSO-betaling, hvis de i går ind i en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.

Men med mindre betaling til PSO kommer der også færre penge til støtte af vedvarende energi.

Alligevel er Energistyrelsens gulerod til at lokke virksomheder til at energieffektivisere stadig smart, fordi energieffektivisering stadigvæk har et stort potentiale, som ikke er fuldt ud udnyttet.

Og det er vigtigt at få virksomheder til at spare på energien, da den energi der ikke bliver brugt, jo klart er den mest miljørigtige form for energiforbrug vi har.

Og at der stadig er store besparelser at hente, når virksomheder den dag i dag begynder at være energieffektive, er der ingen tvivl om.

De første opgørelser fra aftaleordningen for perioden 2015-2018 viser entydigt, at de virksomheder, som udnytter deres energiressourcer optimalt, oplever store besparelser og en forbedret konkurrenceevne.

De foreløbige opgørelser omhandler 80 virksomheder, som i alt har iværksat og gennemført over 800 projekter om energieffektivisering, som har skabt en realiseret energibesparelse på ca. 333.500 MWh. pr. år i perioden 2015-2018, hvilket svarer til at virksomhederne i 2019 reducerede udledning af CO2 med ca. 73.000 tons – det der svarer til energiforbruget i omkring 15.000 enfamilieshuse.

Nye brancheaftaler reducerer CO2-udledningen med ca. 9.000 tons:

Danske Tegl og Plastindustrien har indgået nye brancheaftaler med Energistyrelsen. I den første aftaleperiode fra 2015-2018 har disse bidraget med en reduktion af energiforbruget på godt 35.500 MWh - svarende til godt 1.600 typiske enfamilieshuses energiforbrug i 2018.

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.