Inspiration SKRIV UD

Energirenovering skal ind i den digitale tidsalder

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 22-10-2020
Foto: Colorbox

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik før sommer en klimaaftale, der understøtter en grøn energisektor og fremmer en grønnere industri. Energistyrelsen tager nu første skridt mod udmøntningen af aftalen på det digitale energieffektiviseringsområde.

På energieffektiviseringsområdet er der enighed om, at energirenoveringsindsatsen skal ind i den digitale tidsalder. Det er derfor som en del af klimaaftalen besluttet at igangsætte en række indsatser, som skal udgøre grundlaget for fremtidens databaserede løsninger.

Projekterne har til formål at løfte energieffektiviseringsindsatsen, så den får mere effekt og bliver mere målrettet. Samtidig kan en mere databaseret tilgang bidrage til, at der kan findes nye potentialer og udvikles nye løsninger.

Initiativer til fremme af fremtidens digitale energiområde

Energistyrelsen vil i 2021 igangsætte fire nye projekter, herunder også i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. De fire projekter vil supplere hinanden og tilsammen danne et bedre grundlag for udvikling af databaserede løsninger til fremme af energieffektivisering, fleksibelt forbrug og en bedre og sundere bygningsmasse. Det drejer sig om følgende projekter:

Udvikling af en testfacilitet for en Bygningshub

Energistyrelsen vil i 2021 i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udvikle en testfacilitet for en Bygningshub, som skal samle og udstille data om bygninger og deres energiforbrug. Bygningshubben skal bidrage til at afdække mulighederne for at effektivisere energiforbruget gennem bedre udnyttelse af data og digitale værktøjer.

Energimærket skal videreudvikles

Energimærket som det findes i dag skal i endnu højere grad understøttes af data og digitalisering, der skal sikre, at de mange registreringer, der foretages afspejler den faktiske bygning, og dermed udgør en datakilde til brug for energirenoveringer. Herudover skal energirenoveringen i fremtiden understøttes af anbefalinger til forbedring af bygningernes indeklima. Dette skal give boligejerne sundere boliger og lavere energiforbrug.

Styrkelse af BedreBolig-ordningen

BedreBolig-ordningen giver boligejere mulighed for at modtage et samlet løsningforslag til energirenovering af deres bolig. Denne indsats skal styrkes gennem opdaterede regler og dialog med relevante partnerskaber, og kan blive et værktøj for fx den finansielle sektor.

Test af Smart-Readiness-Indicator

Der igangsættes et projekt om en test af potentialet ved EU-ordningen Smart Readiness Indicator (SRI). SRI skal kunne beskrive bygningers evne til at tilpasse driften til brugernes behov, f.eks. i forhold til indeklima og varmestyring, bygningers energieffektivitet, samt evne til at levere fleksibilitet til de omliggende energisystemer – kort beskrevet, bygningers intelligensparathed. Testen skal afdække, om ordningen kan tilpasses en dansk kontekst og fremme bygningsejernes incitamenter til at energieffektivisere mv.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.