Forsyning og VE SKRIV UD

Fra PtX-idé til virkelighed: Danmarks første eMethanolanlæg producerer flydende el

af: Pressemeddelelse fra Hydrogen Valley, 24-06-2020
Fotokredit: Hydrogen Valley

Under ledelse af virksomhederne REintegrate og Green Hydrogen Systems har partnerne bag Power2Met projektet etableret Danmarks første eMethanolanlæg til demonstration af eMethanol produktion på basis af brint og CO2.

Mens der bliver talt og skrevet meget om Power-to-X (PtX), er de første dråber dryppet ud af pilotanlægget, der er etableret ved Aalborg Universitet. Det forventes, at anlægget kan producere 300.000 liter eMethanol om året, som vil blive afsat til danske demonstrations- og udviklingsprojekter.

Danmarks næste PtX-erhvervseventyr
Med produktionen af eMethanol har partnerne bag projektet nået en vigtig milepæl. Grundstenene for Danmarks næste PtX-erhvervseventyr er lagt baseret på dansk teknologi, udviklet og produceret i Danmark.

”Gennem det seneste år har op mod 20 personer fra lokale og nationale virksomheder været involveret i projektet, og med de rette rammevilkår for PtX-teknologierne er det muligt at skabe mange danske arbejdspladser. Politikerne sidder med den nøgle, der kan skabe et marked for PtX-produkter. Der er brug for, at der i langt højere grad åbnes op for regulatoriske frizoner, hvor producenter af grøn elektricitet kan lave aftaler direkte med et PtX-anlæg, uden der pålægges el-tariffer” siger Søren Knudsen Kær, CTO i REintegrate, der har leveret eMethanol-synteseloopet til anlægget i Aalborg i samarbejde med ingeniørvirksomheden Process Engineering.

eMethanolen fremstilles på basis af vedvarende energi og kan herved medvirke til at indfri regeringens ambitiøse 2030-klimamål og gøre transportsektoren grønnere. Særligt den tunge transport, der er smertensbarn i den grønne omstilling, vil med fordel kunne anvende eMethanol, da fly, skibe og lastbiler ikke kan blive fri af fossile brændsler gennem direkte elektrificering.

Udnyttelse af vedvarende energikilder
Anlægget, der er det første af sin art i Danmark, omfatter et elektrolyseanlæg der er leveret af den danske virksomhed Green Hydrogen Systems. Anlægget konverterer strøm fra vedvarende energikilder (sol og vind) til brint. ”Electrofuels eller ”flydende el”, som eMethanolen også kaldes, forventes at få et stort gennembrud i de kommende år. Med produktionen af electrofuels kan vi udnytte sol- og vindmøllestrøm på de tidspunkter hvor kapaciteten overstiger efterspørgslen, og på den måde også sikre balance mellem forbrug og efterspørgsel i nettet” siger Business Development Director, Morten Brandtoft, fra Green Hydrogen Systems.

eMethanolmarkedet er på vej
Der er allerede nu udsigt til et stort marked for eMethanol, da det kan blive en af de mest effektive metoder til at reducere klimabelastningen for den tunge transportsektor. Hos Brancheforeningen Drivkraft Danmark, som også er partner i Power2Met projektet, ser man også gode muligheder i anvendelsen af eMethanol.

”Vi har en central rolle og et særligt ansvar for at sikre, at den grønne omstilling flytter ud på vejene og det er vores vurdering at electrofuels som methanol kan blive afgørende for omstillingen af transportsektoren. Vi er allerede nu nået langt med at støtte op om PtX-brændstof, men det er vigtigt, at vi får et ændret fokus fra iblandingskrav til samlet CO2-fortrængning. Et CO2-fortrængningskrav vil betyde, at der stilles krav til leverandører af drivmidler til transport, om at deres produkter skal udlede mindre CO2, end hvis der var tale om fossilt brændstof.” siger Michael Mücke Jensen, teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark.

Nøglefærdigt anlæg og næste skridt
Med etableringen af anlægget forventer partnerne bag Power2Met projektet at have skabt grundlaget for et fuldskala eMethanolanlæg, der kan opstilles lokalt i tilknytning til virksomheder, som udleder CO2.

Anlægget i Aalborg er etableret som et pilotanlæg, men næste skridt bliver etableringen af eMethanol produktion i forbindelse med et biogasanlæg. Disse vil kunne opnå en bedre forretning ved at udnytte den CO2 de i dag udleder samtidigt med, at der fremstilles eMethanol til transportsektoren. I 2021 tilbydes løsningen til markedet, og de første projekter er allerede under udvikling.

Partnerne bag Power2Met projektet
Power2Met projektet har modtaget 3,5 mio. € i støtte fra EUDP til etablering af anlægget på Aalborg Universitet, og er et samarbejde mellem Green Hydrogen Systems, REintegrate, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, E.ON, NGF Nature Energy, Drivkraft Danmark, Rockwool, Process Engineering, Holtec Automatic-Nord og Lillegaarden EL.

Foruden projektpartnerne har en række lokale virksomheder som Hobro Rustfri Procesteknik og Victor DST været underleverandører til anlægget i Aalborg.

Har du spørgsmål så kontakt Søren Knudsen Kær, CTO for REintegrate på +45 40204795/ skk@reintegrate.dk eller Morten Brandtoft, Business Development Director for Green Hydrogen Systems på +45 40603030/ mbr@greenhydrogen.dk.

FAKTABOKS
eMethanolen kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer, hvis det iblandes benzin, og det kan indgå i produktionen af nogle typer biodiesel. I modificerede skibsmotorer kan det erstatte fossilt brændstof. eMethanol er flydende, og det er derfor muligt at distribuere på samme måde som benzin og diesel. Da der ved forbrænding af eMethanol ikke udledes mere CO2 end der er brugt til at producere det, vil anvendelsen af eMethanol være CO2 neutral.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.