Politik og regler SKRIV UD

Klimarådet roser klimapartnerskabernes ideer, men er bekymret for de mange forslag om tilskud

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-05-2020
Foto: Colorbox

Klimarådet har i et notat vurderet forslagene fra regeringens klimapartnerskaber. Klimarådet har vurderet klimapartnerskabernes anbefalinger til reduktionsindsats med særligt to hovedspørgsmål for øje:

  1. Kommer vi i mål, når vi korrigerer for overlap mellem indsatserne? Og
  2. Er indsatserne og virkemidlerne omkostningseffektive, og peger de frem mod 2050?


Vurderingen indeholder dels ros til partnerskaberne for den lange liste af spændende anbefalinger, der viser, at 70-procentsmålet er opnåeligt. Men vurderingsnotatet forholder sig samtidig skeptisk til klimapartnerskabernes valg af virkemidler, som primært baserer sig på tilskud, hvilket Klimarådet mener vil fordyre omstillingen væsentligt.

Klimarådet vurderer at vi med Klimapartnerskabernes forslag kan komme i mål, i notatet skriver de bl.a.:

  • Samlet summerer klimapartnerskabernes foreslåede reduktionsindsatser til mere end det samlede reduktionsbehov i 2030, og der er et stort sammenfald med Klimarådets omstillingselementer.
  • Selvom der er en del overlap mellem forslagene fra de enkelte sektorer, vurderes det, at spektret af tiltag er stort nok til at kunne nå 70-procentsmålet, når man også tager indsatser fra borgerne med.


Til gengæld er de lidt bekymrede for prisen for de foreslåede tiltag, i notatet skriver de bl.a.:

  • Klimarådets største bekymring går på, om partnerskabernes foreslåede omstillingselementer og virkemidler er omkostningseffektive.
  • Den samlede regning er svær at opgøre på tværs af partnerskaberne, men Klimarådet er bekymret for, at den bliver unødigt høj. Hvis den samfundsøkonomiske regning skal holdes på under 1 pct. af BNP, som estimeret af Klimarådet, er det helt centralt, at omstillingen sker på den mest omkostningseffektive måde.
  • Et af de mest omkostningseffektive virkemidler, en højere drivhusgasafgift, fravælges af klimapartnerskaberne med enkelte undtagelser. Fx foreslås tilskudsfinansiering af alle tiltag inden for fødevarer og landbrug.


Du kan læse den samlede vurdering her.

 

Kilde: Klimarådet, Nyhedsbrev fra 30. april 2020

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.