Inspiration SKRIV UD

Databaseret energiledelse viser vejen til energieffektivisering i kommuner og regioner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-02-2021
Foto: Colorbox

Demonstrationsprojekter støttet af Energistyrelsen viser, at der er potentialer i at arbejde med databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Energiforum Danmark var, i samarbejde med Transition, med til at udarbejde den hvidbog om erfaringer fra projektet, som offentliggøres i dag. Hvidbogen præsenterer barrierer og muligheder, når man vil etablere databaseret energiledelse, og skal hjælpe kommuner og regioner med at bruge data som grundlag for deres energiledelsesindsats.

I arbejdet med initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger” har Energistyrelsen gennem demonstrationsprojekter gennemført en indsats til fremme af databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Resultaterne af dette arbejde er nu samlet i en hvidbog, der kan hjælpe kommuner og regioner med at fremme moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse.

Ti kommuner og to regioner

Der er givet tilskud til ti kommuner og to regioner, hvis demonstrationsprojekter er kortlagt i rapporten. Formålet med projekterne er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse.

Projekterne i de 10 kommuner og to regioner sigter mod at afdække barrierer og løsningsmodeller for etablering og drift af databaseret energiledelse på en udvalgt del af bygningsmassen, herunder også med fokus på kompetencer og organisering.

Resultaterne viser, at datadrevet energiledelse har store potentialer:

  • Med udgangspunkt i projekternes resultater er der identificeret besparelser på 2-16 pct. af det omfattede forbrug, og tilbagebetalingstiden har været mellem et halvt og otte år. Arbejdet med datadrevet energiledelse giver bedre forudsætninger for både energioptimering, driftsoptimeringer, bygnings-benchmarks og forbedret indeklima.
  • Databaseret energiledelse styrker samtidig muligheden for at målrette energioptimeringsindsatsen, hvor gevinsten er størst og skaber basis for adfærdspåvirkning hos både ledelsen og driftsorganisationen.

Fem hovedbudskaber

I rapporten præsenteres 21 anbefalinger fra projekterne, som kan hjælpe med at opnå velforankret, datadrevet energiledelse. De vigtigste erfaringer identificeres som fem hovedbudskaber til andre, som også ønsker at implementere databaseret energiledelse:

  1. Det er afgørende at have ledelsens opbakning.
  2. Undersøg hvad der er af behov og deraf muligheder.
  3. Afsæt ressourcerne, så tingene bliver vedligeholdt både ved implementering og under drift.
  4. Start småt og gør plads til opskalering på et senere tidspunkt.
  5. Faste rammer og fornøden viden (eventuel ekstern) er vigtigt i arbejdet.

I kan finde hvidbogen her

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.