Forsyning og VE SKRIV UD

En kvart milliard til nye grønne klimateknologier

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 11-01-2021
Foto: Colorbox

Nyt år – nye midler til energiteknologiske projekter.

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere den 5. marts 2021.

Vi ved, at nye klimateknologier skal levere en væsentlig del af den CO2-reduktionen på 70 procent, vi i Danmark skal nå i 2030. Derfor håber vi på at se en lang række innovative ansøgninger i 2021, så vi forlænger den interesse for grøn innovation, som vi så i 2020, hvor interessen for at søge EUDP-støtte var historisk høj,” siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

I 2020 blev der ved to ansøgningsrunder til EUDP samlet set søgt om tilskud for 1,8 mia. kroner.

EUDP, Green Labs DK og Power-to-X 

EUDP udbyder to forskellige puljer i januar 2021; den generelle EUDP-pulje og en særpulje med fokus på Power-to-X. Særpuljen Nordsøpuljen udgår i 2021, men forventes at blive genoprettet i 2022.

EUDP’s generelle pulje på 250 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDP’s strategi. Strategien udgør puljens fokusområder, men EUDP udelukker ikke ansøgninger, der ligger uden for fokusområderne. Hvis idéen er god, og projektet lever op til de krav, der stilles til alle projekter, kan projektet modtage tilskud. Under denne pulje ligger også tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det vil sige, at ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Power-to-X-puljen på 16,5 mio. kr. støtter projekter med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af grøn ammoniak, jet fuel og andre Power-to-X-produkter.

Sådan søger du

En ansøgning til EUDP består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen. Læs mere i indkaldelsesmaterialet fra EUDP og Green Labs DK.

Tidsplan for EUDP og Green Labs DK

8. januar 2020

Indkaldelsen åbner

5. marts 2021

Frist for ansøgere

Marts-maj 2021

Vurdering af ansøgninger samt partshøring

Medio juni 2021

EUDP’s bestyrelse træffer afgørelse om støtte

Tidsplan for IEA-ansøgninger

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). I 2021 vil der være flere ansøgningsfrister for at lette adgangen til IEA-projekter for ansøgere fra Danmark.

 

8. januar 2020

Indkaldelsen åbner

29. januar 2021 og igen den 5. marts

Frist for ansøgere

Januar-maj 2021

Vurdering af ansøgninger

Ultimo marts og igen medio juni 2021

EUDP’s bestyrelse træffer afgørelse om støtte

Webinar om medfinansiering

EUDP, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til webinar den 14. januar, hvor programmerne informerer om mulighederne for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration.

Læs mere og tilmeld dig webinaret

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Claus Meineche, clme@ens.dk, +45 33 92 77 93

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.