Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Politik og regler SKRIV UD

Energistyrelsen: Vi er kommet tættere på at nå klimamålet i 2030

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-04-2021
Foto: Colourbox

Energistyrelsen offentliggjorde i går Klimastatus og -fremskrivning 2021, der er den første i rækken af lovfastsatte klimafremskrivninger. Frem til den 11. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport. Fremskrivningen viser, at de seneste års politiske aftaler og øvrige udvikling har reduceret den såkaldte manko vedr. 70 pct. klimamålet i 2030 fra 20 mio. ton CO2e til 11,8 mio. ton, så Danmark nu ventes at have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 pct. i 2030. Det betyder at vi er tættere på målet, men at der stadig er behov for nye tiltag.

I følge Energistyrelsen skyldes udviklingen dels effekten af bl.a. klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, klimaaftale for energi og industri mv. 2020, aftale om grøn omstilling af vejtransporten, aftale om grøn skattereform og finansloven for 2021, og dels en opjusteret forventning til mængden af biogas samt en nedjusteret forventning til udledningerne fra bl.a. arealer. I pressemeddelelsen skriver Energistyrelsen: 

El- og fjernvarmesektor bidrager markant til reduktioner

Mens el- og fjernvarmesektoren i 1990 stod for omkring en tredjedel af Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser ventes sektoren i 2030 at udlede mindre end 0,3 mio. ton CO2e svarende til under 1 pct. Samtidig ventes el og fjernvarme produceret på basis af vedvarende energi at spille en vigtig rolle i at nedbringe klimabelastningen i andre sektorer gennem eksempelvis elektrificering af transport, opvarmning og industri. Dermed er el- og fjernvarmesektoren gået fra at være en væsentlig del af klimaudfordringen til at blive en del af løsningen.

Fuld gas på biogassen

Biogasproduktionen forventes markant øget i de kommende år, og langt størstedelen vurderes at blive opgraderet til ledningsgas. I 2030 ventes biogasandelen af ledningsgassen at være 72 pct., og det vil få en stor indflydelse på udledningerne fra de gasforbrugende sektorer. Mængden af bionaturgas i ledningsgassen medfører, at udledningerne i 2030 er 2,3 mio. ton CO2e lavere, end hvis ledningsgassen bestod af 100 pct. fossil naturgas, og bidrager dermed til reduktioner i fx fremstillingserhverv og husholdninger. Den større produktion af biogas er en følge af det kommende udbud til biogas og grønne gasser og de indkomne ansøgninger til den nu lukkede støtteordning for biogas.

Transportsektoren knækker kurven

Som konsekvens af øget elektrificering, øget iblanding af biobrændstoffer og forbedret energieffektivitet, ventes transportsektoren at bryde med en mangeårig udvikling og stå overfor faldende udledninger, selvom transportarbejdet fortsat stiger. Udledningerne fra sektoren vurderes at falde med 2 mio. ton CO2e fra 2019 til 2030, så sektoren samlet udleder 11,5 mio. ton CO2e i 2030 svarende til 33 pct. af Danmarks samlede udledninger.

Særligt salget af eldrevne personbiler forventes at stige betydeligt, og i 2030 vurderes el- og plug-in hybridbiler at udgøre ca. 48 pct. af alle nyregistrerede personbiler. Denne udvikling vil øge andelen af nul- og lavemissionsbiler i personbilsbestanden til ca. 22 pct. i 2030, svarende til omkring 730.000 el- og plug-in hybridbiler, hvoraf rene elbiler udgør ca. 75 pct.

Stigende udledninger fra skove

De samlede udledninger fra landbrug, skove, gartneri og fiskeri ventes at stige med ca. 1 mio. ton CO2e til 15,9 mio. ton CO2e i 2030 svarende til 46 pct. af Danmarks samlede udledninger. Det skyldes en række modsatrettede udviklinger, hvor det især har betydning, at udledninger fra skove stiger med 3,1 mio. ton CO2e, så skovene går fra at være drivhusgasoptagende til at være udledende. Det vil mere end opveje, at udledningerne fra landbrugets arealanvendelse og udledninger fra dyrehold og gødningshåndtering ventes at falde fra 2019 til 2030.

Læs Klimastatus og -fremskrivning 2021 og det øvrige baggrundsmateriale. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.