Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Inspiration SKRIV UD

Workshop om Smart Readiness Indicators (SRI)

af: Carina Hedelund, 22-02-2021
Fotokredit: Intelligent Energi

Energiforum Danmark, Intelligent Energi, CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling inviterer til workshop om EU's forslag til Smart Readiness Indicator (SRI) og drøftelse af, hvordan SRI i Danmark bør udformes for at have værdi for brugerne.


EU-Kommissionen har den 23. juli 2020 fremsendt et forslag, som beskriver en ny Smart Readiness Indicator. Forslaget er en udløber af det reviderede bygningsdirektiv fra 2018, som pålægger Kommissionen at fastsætte en fælles EU-ordning om en Smart Readiness Indicator (SRI). Det er frivilligt for medlemsstaterne, om de vil indføre SRI, og det vil blive muligt at foretage en testfase forud for denne beslutning. Danmark har endnu ikke besluttet sig for om og hvordan, man vil implementere ordningen, men igangsætter en testperiode.

Hensigten med bygningsindikatoren er på en enkel måde at beskrive, hvor intelligent en bygning er. På denne måde kan en SRI bl.a. medvirke til, at især større bygninger fremadrettet opnår et bedre samspil mellem de forskellige tekniske systemer i bygninger. Samtidig giver SRI også et mål for, hvordan bygningen kan opereres fleksibelt, så den understøtter en omkostningseffektiv drift af energisystemer, som i stigende grad baseres på fluktuerende vedvarende energi.

Bygningsdirektivet (EPBD) foreskriver, at SRI skal beskrive de tre ”nøglefunktioner” (key smart readiness functionalities), som er centrale for at vurdere en bygnings intelligensparathed:

  • Energimæssig ydeevne og drift.
  • Reaktion på brugernes behov.
  • Energifleksibilitet, herunder bygningens eller bygningsenhedens evne til at dække nettets effektbehov.


CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling har i det såkaldte BoGO (Bygninger og Grøn Omstilling) projekt udarbejdet dels et fremsynsnotat samt en kort Pixi-udgave om SRI, som bl.a. nærmere beskriver formålet med og indholdet i den nye ordning, som EU-Kommissionen har spillet ud med.

Invitaion til workshop:
I forlængelse heraf inviterer Energiforum Danmark, Intelligent Energi, CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling til workshop om, hvordan SRI i Danmark bør udformes for at have værdi for brugerne. EU-Kommissionens forslag til SRI ligger til grund for et arbejde, Energistyrelsen har igangsat, hvor der bl.a. skal foretages en test af SRI.

Ved Workshoppen giver vi gennem oplæg deltagerne indsigt i EU's tanker med en SRI, Energistyrelsens foreløbige overvejelser, finske erfaringer med bygninger, der vurderes ud fra SRI samt muligt samspil med andre mærkningsordninger for bygninger, der anvendes i Danmark.

For arrangørerne af denne workshop er det helt afgørende, at den danske udformning af en eventuel SRI bliver et anvendeligt mærkningsinstrument for de aktører, der arbejder med intelligente, styrbare bygninger og disses samspil med energisystemet. Målgruppen for SRI og for denne workshop er således bygherrer, driftsansvarlige for bygninger, leverandører, rådgivere, forsyningsselskaber, kommuner m.fl.


Tilmelding: Du tilmelder dig workshoppen her.

Program: Se programmet her.

Dato: Torsdag den 25. marts 2021

Tid: Kl. 10-16

Hvor: Online via Teams

Pris: Arrangementet er gratis

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.