Inspiration SKRIV UD

Energistyrelsen udgiver Grøn Industrianalyse

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 02-02-2022
Foto: Colourbox

Danmarks industrisektor er en vigtig brik i den grønne omstilling. Grøn Industrianalyse giver indblik i industriens energianvendelse og procesrelaterede udledninger, samt overblik over teknologiske muligheder for omstilling og reduktioner.

Grøn Industrianalyse viser, at der kan findes teknologiske løsninger til at omstille store dele af de energirelaterede udledninger fra industrien. Analysen går skridtet videre til også at identificere barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningen på en grøn industri, samt tilstrækkelig viden om de eksisterende og kommende omstillingsmuligheder. Det er nødvendigt med et fokus på både brændsler, produktsammensætning og fremstillingsmetoder for at reducere industriens udledninger så effektivt som muligt.

Analysen har fokus på virksomhedernes oplevede barrierer for en omstilling og bidrager til en dybere forståelse af industrien til gavn for kommende tiltag på området.

Analysen fokuserer på ca. 15 procent af de samlede danske CO2e udledninger i 2030 fordelt på sektorerne fremstillingserhverv, raffinaderier og den interne transport i landbrug, fiskeri samt byggeri og anlæg.

Læs analysen her

Baggrund

Grøn Industrianalyse stammer fra Klimaaftalen for energi og industri mv. af d. 22. juni 2020. Her blev det fastlagt, at analysen skulle identificere potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i erhverv med særligt fokus på de dele af virksomhedernes procesenergiforbrug, hvor der i dag er begrænsede muligheder for fossiludfasning.

Indsigterne fra analysen er med til at danne baggrund for Energistyrelsens indsatser, der skal hjælpe Danmark i mål med de nødvendige reduktioner - også fra industrisektoren.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.