Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Fem bekendtgørelser vedrørende elinfrastruktur

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2022
Foto: Colourbox

Sidste år indgik et flertalt i Folketinget en aftale om "Effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling....", i det følgende kaldet "stemmeaftalen". Som konsekvens af denne aftale er fem bekendtgørelser netop sendt i høring.

De fem bekendtgørelser kan kort beskrives som følger:

1) Netvirksomhedsbekendtgørelse

Den gældende bekendtgørelse revideres for at indføre nye regler om styrket adskillelse af netvirksomhederne fra visse andre selskabsmæssigt forbundne kommercielle aktiviteter. Bestemmelserne implementerer stemmeaftalens afsnit ”2. Solide og ansvarlige rammer” og tiltagene i bilag 1 til stemmeaftalen. Der foreslås nye eller udvidede regler om følgende forhold:

  • Gældende regler om ledelsens og ledende medarbejderes habilitet udvides til at sikre habilitet ift. en bredere kreds af virksomheder, herunder alle konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter, og der indføres nye regler om organisatoriske forhold til styrkelse af netvirksomheders uafhængige ageren fri fra interessekonflikter. Der er tale om graduerede krav, der er mindre vidtgående for netvirksomheder med mindre end 100.000 tilsluttede elkunder, sammenlignet med de krav, der stilles til større netvirksomheder.    
  • Netvirksomheders ejerskab af andele og deltagelse i konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter forbydes.
  • Der indføres konkrete rammer for dataadskillelse i situationer, hvor relevant netvirksomhedsdata indgår i fælles datasystemer.
  • Der indføres styrkede dokumentationskrav og øget gennemsigtighed angående markedsmæssigheden af netvirksomheders aftaler.


2) Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning

Regler om netvirksomheders interne overvågning er i dag indeholdt i en bekendtgørelse, der omhandler både netvirksomheders og Energinets interne overvågning. For at øge gennemsigtighed af reglerne vil reglerne for Energinet udskilles i en særskilt bekendtgørelse

3) Bekendtgørelse om Energinets interne overvågning

Reglerne om Energinets interne overvågning som systemansvarlig virksomhed udskilles i en særlig bekendtgørelse. Der indføres i denne forbindelse eksplicitte regler om uafhængigheden af den interne overvågningsansvarlige. Herudover foretages ingen ændringer sammenlignet med gældende ret.

 
4) Indtægtsrammebekendtgørelse

Den gældende bekendtgørelse revideres for at indføre ændrede regler, der implementerer en ny model for netvirksomheders leveringskvalitet i overensstemmelse med stemmeaftalens afsnit ”3. En samfundsøkonomisk hensigtsmæssig leveringskvalitet”.

Modellen skal give netvirksomhederne incitament til at finde den rette balance mellem omkostninger ved at opretholde leveringskvaliteten og omkostninger for forbrugerne ved afbrud. Hovedelementet i den nye model er, at netvirksomhedernes indtægtsramme fremover justeres – enten positivt eller negativt – på baggrund af ændringer i kvaliteten i forhold til netvirksomhedens historiske udgangspunkt. Justeringen beregnes på baggrund af en ny indikator for leveringskvalitet i form af ikke-leveret energi (ILE) og en opgørelse af elkundernes omkostninger ved afbrud.


5) Ikrafttrædelsesbekendtgørelse

Nogle af de nye bestemmelser i netvirksomhedsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om netvirksomheders interne overvågning viderefører eller udvider regler, der i dag fremgår af lov om elforsyning. Med lov nr. 2605 af 28. december 2021 blev det vedtaget, at disse regler skal udgå. For at forhindre, at der opstår en periode uden regulering, fik ministeren hjemmel til at sætte disse ændringer i lov om elforsyning i kraft på et senere tidspunkt, samtidig med at de nye regler er klar på bekendtgørelsesniveau.

 

Det praktiske 

Der er høringsfrist 20. maj og det forventes at reglerne træder i kraft 1. juli 2022

Du kan se høringsmaterialet her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.