Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Global afrapportering 2022

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 29-04-2022
Foto: Colourbox

Energistyrelsen udgiver i dag rapporten Global Afrapportering 2022, der sætter Danmarks klimaaftryk i verden under lup. Rapporten opgør blandt andet Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk.

Samtidig viser rapporten, at det danske myndighedssamarbejde, dansk klimadiplomati og teknologieksport bidrager til at nedbringe udledningerne i udlandet.

Hvordan påvirker danske forbrugere, virksomheder og myndigheder udledningen af drivhusgasser uden for Danmark? Det undersøger rapporten Global Afrapportering 2022, der udkommer i dag. Rapporten er en separat del af regeringens Klimastatus- og Fremskrivning, som blev udgivet i går.

Frem til fredag den 20. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport.

Udvalgte konklusioner fra Global Afrapportering 2022

  • Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er en opgørelse af drivhusgasudledninger både i Danmark og i udlandet knyttet til dansk forbrug. Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk var 63 mio. ton CO2e i 2020. Det svarer til 11 ton CO2e pr. dansker.
  • Globale reduktioner. Danmark arbejder for, at de lande i verden, der udleder mest, reducerer deres udledninger, og at udviklingslandene gennemgår en bæredygtig udvikling. Via klimabistanden har Danmark i 2021 understøttet multilaterale indsatser, som især har haft fokus på at understøtte adgang til og fremme af ren energi, styrke udviklingslandene ift. deres nationale klimaindsatser og reduktion af udledninger uden for energisektoren.
  • Danmark eksporterede i 2021 for knap 20 mia. kr. grøn miljøteknologi og 65 mia. kr. grøn energiteknologi. Det vurderes, at dansk eksport af grøn energiteknologi i 2021 har potentiale til at reducere de globale udledninger med mellem 119 og 215 mio. ton CO2 over teknologiernes levetid. Det svarer til en reduktion på mellem 5-8 mio. ton CO2 pr. år.

Læs Global Afrapportering 2022

Energistyrelsen inviterer til møder om rapporten

Det vil som en del af den offentlige høring af Global Afrapportering 2022 være muligt at afgive bemærkninger frem til fredag den 20. maj.

Energistyrelsen har inviteret til en teknisk gennemgang af rapporten fredag den 29. april kl. 13.15. Mødet foregår i mødelokale UC1 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Energistyrelsen inviterer derudover til et møde for interessenter den 12. maj kl. 9-12, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til materialet. Mødet den 12. maj vedrører både Global Afrapportering og Klimastatus og –fremskrivning.

Tilmelding til møderne foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Ida Marie Retoft, e-mail: imret@ens.dk.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.