Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Pulje til lokale energifælleskaber og lokalforankring af klimaomstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2022
Foto: Colourbox

I forbindelse med finansloven, blev det aftalt at lave en pulje til støtte af lokale energifælleskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Der afsættes hvert år 5 mio. kr. til puljen i årene 2022-2025. Bekendtgørelsen der sætter rammerne for puljen er nu i høring.

Der kan søges om støtte til et af følgende hovedformål:
1. Udbredelse af information, der bidrager til udvikling af vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet (herefter kaldet informationsprojekter).
2. Planlægning, etablering og organisering af inspirationseksempler på projekter, der gennemføres med henblik på en eller flere af følgende elementer: udvikling og anvendelse af løsninger, der omfatter produktion, levering, forbrug, deling af elektricitet, aggregering, energilagring, fleksibilitets- og energieffektivitetsydelser (herefter kaldet større projekter).

Større projekter skal endvidere understøtte minimum ét af puljens delformål. Delformålene er blandt andet at udvikle fyrtårnsprojekter, der viser, hvordan energifællesskaber kan give besparelser for og aflaste det kollektive elnet, udvikle klima-, miljømæssige-, økonomiske- eller sociale fællesskabsfordele ved projekter, der indeholder energifællesskaber samt udvikle en lokal opbakning til klimaomstillingen.

Bekendtgørelsen fastsætter, at ansøgere skal være en projektorganisation. Projektorganisationen kan f.eks. indeholde en kommune, en forening, en NGO, et universitet, en aggregator, en balanceansvarlig og/eller en virksomhed som f.eks. en elhandelsvirksomhed eller elforsyningsvirksomhed.

Projektorganisationer, som søger midler til større projekter skal som minimum indeholde et allerede etableret VE-fællesskab eller borgerenergifællesskab (som herefter under ét kaldes et energifællesskab) eller en gruppe af borgere, der planlægger at etablere et energifællesskab.

Projektorganisationerne skal repræsenteres af en projektadministrator, som søger tilskud på vegne af projektorganisationen. Det er et krav, at projektadministrator kan defineres som en virksomhed i henhold til de minimis forordningen (ydelse af tilskud under puljen er omfattet af Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis støtte).

Det vil være Energistyrelsen, der træffer afgørelse om tilsagn om tilskud inden for den bevillingsmæssige ramme afsat på finansloven for det pågældende år. Informationsprojekter vil blive tildelt tilsagn først til mølle, hvis de lever op til nogle få simple krav, og større projekter vil blive vurderet på baggrund af en objektiv pointmodel. Kriterierne i den objektive pointmodel vil rangere de projekter højest, der har flest aktører inkluderet i projektorganisationen, flest deltagere i det inkluderede energifællesskab, og som forventer mundtligt at kunne formidle indholdet i deres projekt til flest muligt borgere. Kriterierne vil blive yderligere konkretiseret i en vejledning, der offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside inden ansøgningsrunden åbner.

Der er høringsfrist 24. juni og bekendtgørelsen træder i kraft 15. august 2022. Det forventes at der kan bevilliges tilskud i 4. kvartal.

Du kan finde høringsmaterialet her.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.