Klima og ressourcer SKRIV UD

Klimaindsatsen sikrer ikke 70-procentsmålet i 2030

af: Jan V. Kristensen, 02-03-2022
Fotokredit: Colourbox

Der er de seneste år sket en betydelig fremdrift mod opfyldelse af 70-procentsmålet i 2030, men Klimarådet vurderer i sin årlige statusrapport, at regeringens klimaindsats trods fremdriften endnu ikke anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. Klimarådet har i sin vurdering bl.a. lagt vægt på, at der endnu ikke er fremlagt tilstrækkeligt konkretiserede strategier eller udspil for de resterende reduktioner.

Med det seneste års klimaaftaler udestår stadig et reduktionsbehov i 2030 på 10 mio. ton CO2e, som der endnu ikke er fremlagt tilstrækkeligt konkretiserede strategier eller udspil til virkemidler for. Endelig har Klimarådet i sin vurdering lagt vægt på, at der er høj eller moderat risiko forbundet med store dele af de reduktionseffekter, som indgår i det seneste års klimaaftaler. Det betyder, at der er risiko for, at det fulde potentiale ikke bliver indfriet.

Se hele rapporten her: Statusrapport 2022 | Klimarådet (klimaraadet.dk)

 

Læs her seks reaktioner på den status, der blev fremlagt fredag den 25. februar.

Klimaminister Dan Jørgensen:

"Klimarådet efterlyser, at anskueliggørelsen af, hvordan vi når i mål med 70%-målsætningen, gøres mere konkret. Det er en anbefaling, vi kommer til at levere på. Opgaven i den kommende tid for regeringen bliver i høj grad at få gjort de tiltag, der i dag kan opføres som potentielle reduktioner, til at blive konkrete reduktioner.

På halvandet år har vi løst ca. en tredjedel af den opgave, vi har 10 år til at løse. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er langt fra i mål, og der er store opgaver forude. Men vi er godt på vej," siger Dan Jørgensen.

Dansk Fjernvarme:

Dansk Fjernvarme fremhæver, at energisektoren står klar til at skrue op for udfasningen af de alt for mange gasfyr og udbrede den grønne fjernvarme i Danmark.

"I 2021 blev der til kommunerne indsendt 98 nye fjernvarmeprojektforslag med et potentiale på omkring 55.000 husstande, der ved godkendelse kan få skiftet den sorte gas og olie ud med grøn fjernvarme. Det vidner om en fjernvarmesektor, der er klar til at skrue op for den grønne omstilling," siger direktør Kim Mortensen.

"Det vil yderligere medvirke til at gøre Danmark uafhængige af den russiske gas og holde hånden under danskernes varmeregning, mens gaspriserne lige nu tager himmelflugt på grund af situationen i Ukraine," uddyber Kim Mortensen.

Dansk Energi:

Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi:

"Klimarådet rammer hoved på sømmet i sin klimastatus 2022 og giver både klare anbefalinger for, hvordan vi når målsætningen i 2030 og viser vejen frem mod klimaneutralitet i 2050. Og så viser Klimarådet udsyn ved at påpege, at Danmark ikke bare skal gøre Danmark grøn, men også bør hjælpe resten af Europa med at blive fri af kul, olie og gas. Det giver mening for klimaet, men det er også grøn erhvervspolitik, der vil gøre Danmark rigere."

Wind Denmark:

"Statusrapporten dokumenterer, at Danmark har kurs mod underskud af grøn strøm frem til 2030, som Wind Denmark længe har advaret om. Vi deler hovedparten af Klimarådets anbefalinger, herunder at der bør opstilles klare VE-mål, at udbygningsplaner bør forøges og fremrykkes, at alle teknologier bør bidrage og at udbygningen med grøn energi og elnet bør være på forkant. Det er bedre at stå med for meget VE end for lidt i 2030 og der er ingen tid at spilde for regeringen og Folketinget i forhold til at sikre, der er nok grøn strøm til 70 procentmålet og de danske PtX-ambitioner," siger Martin Risum Bøndergaard, politisk chef i Wind Denmark.

Synergi:

"Energi er og bliver en ressource, som vi skal passe på og aldrig må overforbruge. Datacentre, power-to-X og meget andet kommer til at kræve en stigende og gigantisk mængde energi både på kort og lang sigt. Jeg har svært ved at se en realistisk vej til en klimavenlig energiforsyning uden et markant klogere forbrug med langt mindre spild. Udfordringen er, at vi reelt ikke ved, hvad regeringens ambitioner er for Danmarks energiforbrug. I EU opererer man med klare mål for, i hvilken retning energiforbruget skal hen. Den metode så jeg gerne, at den danske regering lod sig inspirere af," siger Bendt Bendtsen, bestyrelsesformand i SYNERGI.

TEKNIQ Arbejdsgiverne:

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at energieffektivisering bruges til at løse en større del af den akutte udfordring.

"En hurtig indførelse af en ensartet CO2-afgift er vigtig som signal til fremtidens investeringer. Men derudover kan en række øvrige tiltag med stor fordel indføres nu. Det gælder fx krav om intelligent styring af installationerne i alle offentlige byggerier og indførelsen af obligatoriske, jævnlige energitilsyn i større bygninger," siger underdirektør Simon O. Rasmussen.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.