Politik og regler SKRIV UD

Mr. Energi skal give dansk klimapolitik ny energi

af: Jan V. Kristensen, 20-12-2022
Foto: Christiansborg

Klima- og energiområdet har fået en minister hentet uden for Christiansborg. 55-årige Lars Aagaard, tidligere direktør i Dansk Energi,  skal få den enorme grønne omstilling til at ske. Ambitionerne er store både hos SMV-regeringen og den nye minister.

Da Dan Jørgensen sagde farvel og tak i Klima- og Miljøministeriet torsdag den 15. december, lod den nye minister ikke ministeriets medarbejdere være i tvivl om, at der nu var en ny og ambitiøs mand i ministerstolen.

"Vi skal have energieffektive løsninger spredt i det danske samfund. Vi skal have fjernvarme, hvor det er den bedste løsning. Vi skal have udbygget el-systemet. Vi skal folkeliggøre power-to-x. Vi skal uddanne os i, hvad man kan bruge brintmolekyler til. Vi skal sætte strøm til transporten", lød det ifølge Ritzau fra ministeren Lars Aagaard, der har en ambition om at samle Danmark bag klimaambitionen.

Lars Aagaard udgør én ud af to ministre, der ikke blev valgt ind til Folketinget. Han blev i stedet udpeget af Moderaternes partileder, Lars Løkke Rasmussen. Den mangeårige direktør i Dansk Energi skal nu føre en energipolitik ud i livet, der spænder over holdningerne i Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Fuld grøn speed

Ifølge regeringsgrundlaget så skal der speedes op for den grønne omstilling. Det fremgår af indledningen i regeringsgrundlaget, hvor der udpeges akutte problemer til løsning:

”Det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og med at udfase andre fossile brændsler. Der skal fart på omstillingen af vores varmeforbrug til grønne varmekilder. Danske familier, som i dag har naturgas- eller oliefyr, skal have tryghed om varmeforsyningen. Det kræver, at problemstillingen rykker helt op på den politiske dagsorden, så der på tværs af myndigheder, kommuner og private aktører træffes de nødvendige beslutninger i tide,” lyder det i indledningen.

Regeringen vil derfor nedsætte en national energikrisestab (NEKST) efter inspiration fra den nationale operative stab (NOST). NEKST skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer som bl.a. fjernvarmeudrulning.

Nye klimamål

Danmark har med vores virksomheder, teknologier og viden en mulighed for og en forpligtelse til at fremme udbredelsen af grønne løsninger i EU og globalt, slår regeringen fast.

I takt med, at vi Danmark når 70 pct.-målsætningen, er det ifølge regeringen naturligt at opstille nye mål, der kontinuerligt kan sikre et højt tempo samtidig med, at Danmark øger fokus på implementeringen af allerede besluttede initiativer. Regeringen vil fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045. Og sætte et nyt mål om 110 pct. reduktion i 2050 i forhold til 1990. Regeringen vil foreslå et ambitiøst reduktionsmål for 2035 samt vurdere, om reduktionsmålet i 2030 skal opjusteres yderligere.

Lavt i hierarkiet

Det lyder ambitiøst, men eksempelvis Dagbladet Politiken ser problemer i ministerens plads i SMV-regeringens hierarki en leder om emnet.

”Ligesom i regeringsgrundlaget er den store joker i regeringskabalen klimaet. På den ene side er det oplagt en god idé at gøre Dan Jørgensen (S) til en slags superambassadør for klimapolitikken. På den anden side er udpegelsen af Lars Aagaard (M) som ny klima-, energi og forsyningsminister en stor chance. At Lars Aaagard er vidende, er givet. Han har mange års erfaring fra energisektoren.

Men Lars Aagaard har ingen politisk erfaring og er placeret allernederst i ministerhierarkiet. En forstemmende antydning af, at klimakampen vitterlig ikke er top of mind for den nye regering – hvilket regeringsgrundlaget også peger i retning af. Man må håbe, at det viser sig ikke at være tilfældet,” skriver Politiken.

Radikale positive

Da SMV-regeringen præsenterede sit grundlag, blev den Radikale leder Martin Lidegaard glædeligt overrasket.

Langt de fleste af de ting, vi har kæmpet for at få ind på det grønne område, de er der stadigvæk. Jeg takker den nye regering for dét. Den nye regering har blandt andet forpligtet sig til at indføre en CO2-afgift på landbruget, og samtidig fremrykkes målet om klimaneutralitet fra 2050 til 2045,” sagde Lidegaard til Børsen".

Lidegaard har mange rosende ord til ambitionsniveauet.

“Det er grønt, men især på den lange bane. Det er mindre grønt på den helt korte. Og ærligt: Det er meget bedre, end jeg havde frygtet. Det er ikke en katastrofe, men det er heller ikke godt nok.”

Hurtigere havvind

Green Power Denmark kalder ifølge Finans Lars Aagaard for »et rigtig godt valg« til posten. Og adm. direktør, Kristian Jensen, peger også på en hasteopgave. Ministeren skal som noget af det første tage fat på udbuddet af ni planlagte havvindmølleparker. Det kræver politiske beslutninger inden udgangen af februar, siger Jensen i en pressemeddelelse:

»Vi bliver simpelthen nødt til at lave grundlæggende om på den måde, vi udbyder og etablerer havvindmølleparker. Ellers når vi ikke vores klimamål, vores vision om at blive nettoeksportør af grøn energi og vores ambitioner om at levere grønne brændstoffer til den tunge transport.«

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.