Forsyning og VE SKRIV UD

Stort fald i naturgasforbruget i første halvår af 2022

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 23-08-2022
Foto: Colourbox

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2022 med 1,7 pct. i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af olie, vedvarende energi og kul med henholdsvis 19,4 pct., 3,7 pct. og 1,1 pct. mens forbruget af naturgas faldt med 29,3 pct.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår af 2022 på ca. 1 PJ, mens der var nettoimport af el på 8,4 PJ i samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 0,9 pct. lavere i de første seks måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.

Større produktion af vindkraft og solenergi

Produktionen af strøm fra de danske vindmøller var 28,5 pct. højere i første halvår af 2022 sammenlignet med året før på grund af bedre vindforhold. Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 pct. til 52 pct. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

Samtidig var elproduktionen fra solceller 63,9 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2021 på grund af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Øvrige resultater:

  • Kulforbruget steg i de centrale kraftvarmeværker med 2,7 pct.
  • Forbruget af jetbrændstof steg med 142,4 pct. i første halvår 2022 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandeminen.
  • Forbruget af gas-dieselolie og benzin er steget med henholdsvis 14,8 pct. og 16,2 pct.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 63,9 pct. højere. Dette kan tilskrives ca. 17 pct. flere soltimer og flere solcelleanlæg i drift.
  • Den samlede produktion af primær energi steg med 4,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi og råolie steg med hhv. 7,8 pct. og 4,0 pct.


Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for første halvår 2022

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.