SKRIV UD

26 partnere går sammen for at fremme en grøn Jyllandskorridor

af: Pressemeddelelse Klimatorium; 27-04-2023
Partnerskabet - Foto: Klimatorium

Projektet Grønn Jyllandskorridor vil gøre Jylland til den foretrukne handelsrute mellem Norge og Europa ved at styrke den grønne omstilling for tung transport.

Grønn Jyllandskorridor er et nyt norsk-dansk samarbejde, hvor 26 partnere vil arbejde for at styrke transporten og sænke CO2-udledning i Jylland og det sydlige Norge. Projektet er støttet af EU’s Interreg-program og består af både offentlige og private partnere fra Norge og Danmark.

Målet er at sikre en multimodal, effektiv og bæredygtig transportkorridor for både gods og passagerer, således at Jyllandskorridoren bliver det attraktive valg både for transport og investeringer.

Om Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren er den transportrute, der forbinder Sydnorge og Vestsverige med Europa via havnene i Larvik, Grenland, Kristiansand og Gøteborg. Fra det sydlige Norge er Jyllandskorridoren den korteste vej til resten af det europæiske kontinent og udgør dermed en genvej for import og eksport fra Norge. Jyllandskorridoren er ikke den eneste tilgængelige transportrute, og konkurrerer bl.a. med ruter via Gøteborg og det sydlige Sverige.

Den store daglige transport af gods og passagerer skaber vækst og udvikling for industri og erhvervsliv i regionerne, og det er vigtigt for Jylland, at handelsruten også er attraktiv i fremtiden.

Som Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium, fortæller vil valg af handelsrute i fremtiden ikke længere blot handle om pris og logistik, men også hvor meget CO2 ruter udleder:

- Virksomheder vil i fremtiden blive målt på, hvor meget CO2 de udleder, også når de transporterer deres varer. Det vil derfor være afgørende, at den rute de vælger at transportere deres varer med, er grøn og ikke påvirker deres klimaregnskab negativt, fortæller Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium og partner i Grønn Jyllandskorridor.

Hos Agder fylkeskommune, som er norsk projektejer i Grønn Jyllandskorridor, er det ligeledes vigtigt med fokus på CO2 reduktion:

- Den store daglige transport av gods og passasjerer skaper vekst og utvikling, men skaper også behov for bærekraftige løsninger som sikrer reduksjon av CO2 og andre utslipp. Mye av denne reduksjonen i utslipp skal vi få til gjennom å gå over til hydrogendrift av skip og tyngre kjøretøy, siger Vidar Ose, Projektansvarlig i afdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune.

Projektet er allerede gået i gang med en omfattende godsstrømsanalyse, der har til formål at kortlægge det store omfang af gods der hver dag transporteres gennem korridoren.

En kortlægning af muligheder

Grønn Jyllandskorridor-projektet vil undersøge mulighederne for at tage multimodale og bæredygtige løsninger i brug for transport på bane, vej og sø mellem Norge og Danmark.

Der vil være fokus på at forbedre transporttilbud på kort og mellemlang sigt og ikke mindst bidrage til grænsekrydsende, multimodale transportforbindelser. Der vil også arbejdes med at bidrage til et sammenhængende transportnetværk for grønne transporter. Herudover vil projektet udarbejde forslag til aftaler mellem Danmark og Norge (evt. også Sverige) om opgradering af transportinfrastruktur samt infrastruktur til bæredygtige brændstoffer samt udforske, hvordan vi kan gøre korridoren attraktiv for investeringer og satsninger.

- Grønn Jyllandskorridor vil blive en platform for test af nye løsninger til at reducere emissioner. Men det vigtigste for projektet er, at det lykkes at forene en lang række partnere på tværs – både i Norge og Danmark. Hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling af transportsektoren, kræver det strukturelle ændringer i vores transport tilgang. Vi skal have flyttet mest muligt gods på bane og tænke i nye måder at udnytte lastbiler på. Det bliver afgørende at vi kan få løftet projektet op til politisk niveau og viser, at det er vigtigt at gøre Jyllandskorridoren grøn, fortæller Tommy Tvedergaard Madsen, Region Nordjylland, som er overordnet projektleder for Grønn Jyllandskorridor.

Transportsektoren sakker bagud i den grønne omstilling

- Jyllandskorridoren er en platform, hvor vi på tværs af mange partnere kan skabe et effektivt og miljøvenligt transporttilbud og hermed mindske klimaaftrykket i transportsektoren. Vi skal starte en drastisk omstilling af vores transportsektor, hvor blandt andet vedvarende energikilder bliver en af løsningerne til at reducere emissioner fra skibsfart, jernbane og vejtransport. Vi skal vise resten af verden, at det er muligt at gøre transport af varer og mennesker CO2-neutralt, fortæller Søren Bjerregaard Pedersen, CEO i Hydrogen Valley og partner i Grønn Jyllandskorridor.

....

Fakta om projektet

Projektet startede d. 1. januar i år og skal løbe indtil udgangen af 2025.

Projektet er delt i fire arbejdspakker/projektaktiviteter som indebærer 1) Projektledelse og kommunikation, 2) Multimodale løsninger, 3) Bæredygtige drivmidler og 4) Benchmarking og positionering.

Grønn Jyllandskorridor afholder et åbent online-møde for alle interesserede den 22. maj. Følg vores LinkedIn for nærmere information eller gå ind på vores hjemmeside www.gronnjyllandskorridor.dk

Projektet er medfinansieret af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Danske partnere:

 • Ballard Power Systems
 • Everfuel
 • Frederikshavn Kommune
 • Greenporth North
 • Hedensted Kommune
 • Hirtshals Havn
 • Hjørring Kommune
 • Hydrogen Valley
 • Klimatorium
 • Midtjyske Jernbaner
 • Nordjyske Jernbaner:
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Port of Aalborg

Norske partnere:

 • Agder fylkeskommune
 • Bykle kommune
 • Business Region Kristiansand
 • CargoNet
 • Greenstat
 • Grenland Havn
 • H2 House Norge
 • Kristiansand Havn
 • Kvinesdal Kommune
 • Larvik Havn
 • Powered by Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.