Forsyning og VE SKRIV UD

CO2 skal fanges og lagres i jorden

af: Jan V. Kristensen, 19-01-2023
Foto: Colourbox

En ny rapport fra 4 C – Carbon Capture Cluster Copenhagen – konkluderer, at hurtige beslutninger kan gøre store CO2-reduktioner større og betydeligt billigere i Danmark.

I hovedstadsområdet kan man frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst. Argumenterne leverer 18 virksomheder i hovedstadsområdet i en ny rapport. Samfundet kan spare op mod 1,7 mia. kr. om året, hvis den fangede CO₂ transporteres videre i en fælles CO₂-infrastruktur og lagres på land.

Der er betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at etablere en CO2-klynge. De direkte samfundsøkonomiske gevinster udgør 0,5-1,7 mia. kr. pr år ved en fuldt udbygget klynge kombineret med landbaseret lagring, alt efter hvordan fremtidens udvikler sig. Udover de direkte samfundsøkonomiske effekter vil en CO₂-klynge også medføre øget vækst og jobs.

"Der er store fordele ved at etablere fælles infrastruktur i hovedstadsområdet, fordi vi har store mængder CO2, som snart skal fanges og transporteres videre, og fordi afstandene er små. Vi forventer, at samfundet vil kunne spare op til 1,7 mia. kr. om året, hvis vi etablerer en CO₂-hub med fælles infrastruktur,” siger Charlotte Søndergren, formand for C4 og direktør for forsyningsstrategi & vind i HOFOR i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

En fælles infrastruktur til transport af CO₂ vil reducere transportomkostningerne mærkbart og gøre det mere attraktivt for store leverandører af CO₂ fra punktkilder at investere i CO₂-fangst. Men der er også en tillægsgevinst. For i takt med at der etableres CO2-fangst, vil overskudsvarmen fra fangsten og transporten af CO2 kunne omstille mere end 100.000 naturgasfyr i hovedstadsområdet til fjernvarme, hvilket vil reducere CO₂-udledningen fra naturgasfyrene med ca. 350.000 ton CO₂ om året.

Det kræver, at fjernvarmenettene udbygges omkring CO₂-fangstklyngerne i samme takt, som der bygges anlæg til CO₂-fangst.

  • Klyngesamarbejdet i hovedstaden er startet af Folketinget og klima- energi- og forsyningsministeren og har C4 (Carbon Capture Cluster Copenhagen) som formand.
  • Klyngesamarbejdet leverer i sin rapport fem hovedanbefalinger om CO₂-infrastruktur til regeringen og Folketinget.
  • Bag klyngesamarbejdet står herudover virksomhederne Aker Carbon Capture, ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmø Port, CTR, Evergas, Gas Storage Danmark, HOFOR, INEOS Energy, Norfors, Novo Nordisk Fonden, Novozymes, TORM, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted.
  • Fanget CO₂ kan enten anvendes til at producere grønne fly- og skibsbrændstoffer eller lagres i undergrunden i egnede geologiske lag.
  • Den samlede rapport kan ses her: www.c4cph.dk/klynge

 

De fem hovedanbefalinger

1. Sæt et sigtepunkt og dimensionér infrastruk­turen efter sigtepunktet
Uden et sigtepunkt vil CO₂-udlederne optimere enkeltprojekter, og vi risikerer suboptimering af hele CO₂-systemet. Der er behov for at sigte efter et fælles mål.

2. Skab en robust finansieringsmodel, der sikrer tilstrækkelig kapacitet og skalafordele i klyngerne
En risikopulje vil kunne finansiere ekstra kapacitet i infrastrukturen, så det bliver muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet forud for efterspørgsel, så stordriftsfordele kan opnås.

3. Design fremtidig støtte til CCUS til at understøtte synergi mellem projekterne
Den nuværende støttemodel, hvor hvert CO₂-fangstprojekt finansieres i konkurrence om statslige midler, er ikke holdbar på længere sigt, da samarbejde bliver svært eller umuligt, og omkostningerne bliver høje. Der er behov for en model, som muliggør samarbejde, f.eks. en model, der lægger sig op ad CO₂-prisen i den grønne skattereform.

4. Tænk udbygning af fjernvarmenettet sammen med CO-klynger
Det bør prioriteres at udbygge fjernvarmenettene omkring CO₂-fangstklyngerne i samme takt, som der bygges CO₂-fangst. Alternativt kan det blive svært at udnytte overskudsvarmen tilstrækkeligt effektivt.

5. Vi har travlt: Regulering og rammer skal på plads nu
De første CO₂-fangstanlæg forventes at stå klar med udgangen af 2025. For at disse projekter kan indgå i fælles infrastruktur, skal regulering på plads senest i løbet af 2023.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.