SKRIV UD

Europa-Parlamentet støtter planer, der skal øge produktion af vedvarende energi

af: Pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet, 13-09-2023
Lovgivningen muliggør også en hurtigere godkendelsesprocedure for vedvarende energi. Foto: Colourbox

Parlamentet stemte tirsdag for at fremme udbredelsen af vedvarende energi i overensstemmelse med den grønne pagt og REPowerEU.

  • Vedvarende energi skal udgøre 42,5 % af EU's energiforbrug senest i 2030, men målet er at nå op på 45 %
  • Godkendelsesproceduren for udbredelse af vedvarende energi skal være hurtigere
  • Nye typer brændstof i transportsektoren skal reducere udledningen af drivhusgasser med 14,5 %

 

Det opdaterede direktiv om vedvarende energi, som Parlamentet og Rådet allerede er nået til enighed om, øger målet for andelen af vedvarende energi i EU's endelige energiforbrug til 42,5 % senest i 2030. EU-landene bør dog sigte efter at nå op på 45 %.

Lovgivningen vil også fremskynde proceduren for at udstede tilladelser til nye kraftværker baseret på vedvarende energikilder, som solceller eller vindmøller, og for at tilpasse allerede eksisterende kraftværker. Det bør ikke tage de nationale myndigheder mere end 12 måneder at godkende nye anlæg for vedvarende energi, hvis de er beliggende i særligt egnede områder for vedvarende energi. Uden for sådanne områder bør det ikke tage mere end 24 måneder.

I transportsektoren bør udbredelsen af vedvarende energi føre til en reduktion af drivhusgasudledningen på 14,5 % senest i 2030. Det skal ske ved at øge andelen af avancerede biobrændstoffer og vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, såsom brint.

Parlamentet sikrede også, at medlemslandene fastsætter et vejledende mål for innovativ vedvarende energiteknologi på mindst 5 % af den nyligt etablerede kapacitet for vedvarende energi samt en bindende ramme for grænseoverskridende energiprojekter. Parlamentet pressede på for strengere kriterier for anvendelsen af biomasse for at sikre, at EU ikke giver tilskud til ikkebæredygtig praksis. Høstning af biomasse bør ske på en måde, der forhindrer negativ indvirkning på jordbundens kvalitet og biodiversiteten.

Citater
”I vores stræben efter større energiuafhængighed og CO2-reduktioner har vi hævet vores mål for vedvarende energi. Denne lov er et bevis på, at Bruxelles kan være ubureaukratisk og pragmatisk. Vi har udpeget vedvarende energi som en tungtvejende offentlig interesse og strømlinet godkendelsesprocesserne. Vi fokuserer på såvel vindkraft, solceller, vandkraft, geotermisk energi og tidevandsstrømme. Biomasse fra træ vil fortsat være klassificeret som vedvarende energi. I henhold til princippet om "positiv tavshed" anses investeringer for at være godkendt i mangel af administrativ feedback. Vi har nu akut brug for en reform af EU's elektricitetsmarked og et øjeblikkeligt skift til brint med henblik på at fuldende den grønne omstilling," sagde ordfører Markus Pieper (EPP, Tyskland).

Næste skridt
Lovgivningen blev vedtaget med 470 stemmer for, 120 imod og 40 hverken/eller. Den skal nu formelt godkendes af Rådet for at kunne træde i kraft.

Baggrund
Opdateringen af direktivet er en del af Fit for 55-pakken, hvori den eksisterende klima- og energilovgivning tilpasses, så den opfylder EU's nye mål om en reduktion af drivhusgasudledningen på mindst 55 % senest i 2030 (REDIII). De foreslåede mål blev yderligere hævet i REpowerEU-pakken, som har til formål at mindske EU's afhængighed af import af fossile brændstoffer fra Rusland efter landets aggression mod Ukraine. Direktivet indfører også nye foranstaltninger, der har til formål at afkorte godkendelsesproceduren for udbredelsen af vedvarende energi.

Med vedtagelsen af denne betænkning imødekommer Parlamentet borgernes forventninger i forslag 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) og 3(6) i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid med henblik på at fremskynde EU's grønne omstilling, navnlig gennem: øgede investeringer i vedvarende energi; mindske afhængigheden af olie- og gasimport gennem energieffektivitetsprojekter og udvidelse af forsyningen af ren og vedvarende energi forbedring af kvaliteten og sammenkoblingen af den elektriske infrastruktur for at muliggøre overgangen til vedvarende energikilder; investering i teknologier til produktion af vedvarende energi, såsom effektiv produktion og anvendelse af grøn brint og investere i udforskning af nye miljøvenlige energikilder og lagringsmetoder.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.