Nyt fra Energiforum Danmark SKRIV UD

Genbrug får en vigtig plads i byggeriet

af: Michael H. Nielsen og Malene Køster Lasthein og Dea Melby, bestyrelsesmedlemmer i Energiforum Danmark, 31-05-2023
Foto: Energiforum Danmark

Fornuftige nye regler for genbrug af byggematerialer, som vil være med til at skubbe på udviklingen af cirkulær økonomi. Men der er behov for at indsamle erfaringer, så vi på sigt har valide og sammenlignelige data, når vi anvender genbrugte byggematerialer. 

 

Debatindlægget er oprindeligt bragt på vores blog i Energiforum Danmarks app: EFDK og i Dagens Byggeri

 

Ved årsskiftet fik vi med introduktionen af bæredygtighedskravene i bygningsreglementet taget hul på de vigtige materiale-overvejelser, vi bør gøre os, når vi designer bygninger. Det skal skubbe os i retning af at anvende mere bæredygtige materialer og løsninger og dermed et mere klimavenligt byggeri. 

 

Desværre tilgodeser de nye krav om livscyklusberegninger i bygningsreglementet ikke genbrugsmaterialer, idet klimabelastningen for genbrugsmaterialer bliver opgjort med samme værdi som tilsvarende nye materialer. Det har der været – berettiget – en del kritik af. Denne kritik har nu ført til, at der politisk er indgået aftale om at ændre reglerne, så genbrugte byggematerialer fra 1. januar 2024 indgår i livscyklusberegningen med værdien nul kg CO2-ækvivalenter. En ændring der stiller genbrug markant bedre i klimaberegningerne.  


Med ændringen af klimabelastningen for genbrugsmaterialer begunstiger man genbrugsmaterialer, og det kan være fornuftigt for at stimulere og understøtte cirkulær økonomi og udviklingen af et marked, der er i sin spæde start.

Vi mener dog også, at man bør se på de dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til anvendelsen af genbrugsmaterialer og indsamle data om dem for at blive klogere på, hvordan og hvornår det giver mening at bruge dem. For der er en række forhold, som gør, at vi bør undersøge genbrugsmaterialerne lidt nærmere:

For det første er der stor forskel på CO2-aftrykket alt efter om materialerne transporteres lokalt eller over store afstande, hvor længe de har været opmagasineret og under hvilke forhold (fx lager med opvarmning eller affugtning). 

For det andet bør genbrug defineres klarere, altså hvor meget må produktet ændre udtryk for at det endnu betegnes som genbrug og hvor ressourcekrævende har nedtagning, rensning/rengøring og klargøring været. Skal der fx anvendes flere tusinde liter vand til at rense, en maskine til sortering og behandling, er det gjort med håndkraft, etc.  

Endeligt er vi også fremadrettet nødt til at interessere os for alder på produktet og rest-levetid. Hvor mange år skal der være gået siden produktionen af produktet, skal det have indgået i samme funktion som det skal anvendes til, og hvordan dokumenteres alderen hvis det kommer fra et lager. 

Det er vigtigt, at det perfekte ikke står i vejen for det gode. Derfor ser vi i Energiforum Danmark positivt på det nye forslag og bakker op om begunstigelsen af genbrugsmaterialer, som vi ser som en vigtig og nødvendig brik i understøttelsen af cirkulær økonomi. Samtidig opfordrer vi til, at man stadigvæk bliver klogere på data og erfaringer, som knytter sig til genbrugsmaterialer, så vi på sigt har valide og sammenlignelige data, når vi anvender genbrugte byggematerialer.


Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.