Politik og regler SKRIV UD

Grønne tiltag i regeringens lovprogram

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-01-2023
Foto: Colourbox

Altinget.dk har kigget regeringens lovprogram igennem og fundet 7 lovforslag, der skal hjælpe den grønne omstilling på vej.  Det er alt fra statsgaranti til lån ved udskiftning af olie- og gasfyr, til nye plan-regler vedr. vindmøller og solceller.

I lovkataloget beskrives de syv lovforslag sådan:

Klima-, energi og forsyningsministeren

  • Ændring af lov om varmeforsyning (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisreguleringen) 
  • Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg) 
  • Ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet (Implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af power-to-x-aftalen fra marts 2022) 


Miljøministeren

  • Ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold) 


Ministeren for landdistrikter

  • Ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet) 


Skatteministeren

  • Ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter aftale om grøn skattereform af 8. december 2020)


Erhvervsministeren

  • Lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet (Feb I)

 

Alle forslag kommer inden vinterferien og du kan se det samlede katalog her

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.