Inspiration SKRIV UD

Husk at 4. september er sidste frist for at søge EUDP-støtte

af: Dorte Nørregaard Larsen/nyhed fra EUDP, 21-08-2023

Du kan stadig nå det - at få fat i nogen af de 300 mio. kr., der gives til innovative energiprojekter under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Denne gang åbnes der også op for ansøgninger til Green Labs DK, Nordsøpuljen og internationale samarbejder under IEA og CETPartnership. EUDP’s ansøgningsfrist er d. 4. september 2023 kl. 12:00.

EUDP støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. Siden programmets etablering i 2007 har EUDP givet tilskud til mere end 1000 innovative projekter med over 6,2 mia. kr.  Nu indkalder programmet igen ansøgere, der vil udvikle og demonstrere innovative energiprojekter.

300 mio. kr. puljen

Der er i denne runde hele 300 mio. kr. at søge om. Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

50 mio. kr. af puljen er målrettet projekter inden for pyrolyseteknologi, som har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser i landbruget.

Under EUDP’s generelle pulje ligger også tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det vil sige, at ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Det samme gør sig gældende for IEA-ansøgninger. Her kan man søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA).

EUDP har desuden afsat 10 mio. kr. til dansk deltagelse under Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) 2023. CETPartnership er et fælles internationalt partnerskab, der har til formål er at fremme og accelerere den grønne omstilling og understøtte implementeringen af EU’s strategiske energiteknologiplan (SET-planen).

Fælles for de perspektivrige projekter, der støttes af EUDP, er, at de alle understøtter Danmarks klimamål. Samtidig skal programmet fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Vi ser i EUDP’s bestyrelse frem til endnu engang at kunne støtte banebrydende energiprojekter under EUDP. Vi er desuden glade for igen at kunne åbne op for ansøgninger til Green Labs DK efter en lang periode, hvor EU's regler har vanskeliggjort, at vi kunne yde tilskud til større testfaciliteter. De regler er nu blevet moderniserede. Og godt for det. Også de internationale projekter under CETP og IEA har betydning for vores samlede indsats for styrke innovationen i de grønne energiteknologier,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.  

Nordsøpuljen

Udover EUDP’s generelle pulje genudbydes også Nordsøpuljen.

Formålet med Nordsøljen er at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige footprint for industrien.

Der er 21,4 mio. kr. til rådighed i puljen.

 

Sådan søger du

En ansøgning til EUDP består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen. Læs mere i indkaldelsesmaterialet under Søg tilskud.

Tidsplan for EUDP, GLDK og Nordsøpuljen

21. juni 2023

Indkaldelse åbner

04. september 2023 kl. 12:00

Frist for ansøgere  

September-november 2023

Vurdering af ansøgninger samt partshøring

Medio december 2023

Afgørelse om støtte

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.