Energibesparelser SKRIV UD

I morgen åbner energirenoveringspuljen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-10-2023
Foto: Colourbox

I morgen åbner energirenoveringspuljen, hvor der er mere end 100 mio kr. til støtte for energirenoveringer i helårsboliger. Det  kræver energimærke at søge, og der gives ikke tilskud til gør-det-selv-projekter.

Energirenoveringspuljen henvender sig til både privatpersoner, private interessentskaber, andelsforeninger, ejerforeninger i etageejendomme, virksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber (med undtagelse af I/S), foreninger, legat- og selvejende institutioner, der står registreret som helårsboliger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Man kan også søge om tilskud til almene boliger, hvis projektet ikke modtager anden støtte gennem andre offentlige puljemidler og/eller tilskudsordninger. Kommunale og statslige institutioner kan ikke modtage tilsagn om tilskud fra Energirenoveringspuljen.

Tilsagn om tilskud gives kun til danske boliger, der er registreret med energimærket E, F eller G. Det skal være en helårsbolig, og ansøger skal selv eje boligen.


Hvad gives der tilskud til?

Tilskud fra Energirenoveringspuljen dækker både materialer og udførelse af et af de listede energirenoveringsprojekter:

  • Efterisolering af tag, loft og terrændæk 
  • Efterisolering af terrændæk
  • Udvendig isolering af ydervæg 
  • Konvertering fra krybekælder til terrændæk
  • Udskiftning af bestemte vinduestyper – forsatsvinduer, ovenlysvinduer og facadevinduer
  • Etablering af mekanisk ventilationsanlæg
  • Ny-etablering af vandbåret rumvarme
  • Allerede udarbejdet gyldigt energimærke i forbindelse med ansøgning om tilskud

Du kan godt søge om tilskud til flere forskellige energiforbedringer.


Hvor længe er puljen åben

Puljen åbner kun en gang, nemlig d. 11. oktober og er åben så længe, der er midler. Tilskuddene fordeles efter først-til-mølle-princippet blandt de tilskudsberettigede ansøgere. Det betyder, at sagsbehandlingen af ansøgninger sættes i gang i den rækkefølge, de bliver modtaget.

 

Du kan læse meget mere om puljen her.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.