Politik og regler SKRIV UD

Klima fylder ikke meget i finanslovsudspillet og digitaliseringsstrategien udskydes (opdateret)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-03-2023
Foto: Colourbox

Klima og energi fylder ikke meget i finansloven. Faktisk skal man langt ned i teksten før man finder noget der handler om klima- og energikrisen.

På DR.dk skriver Ida Meeseburg:

"Trykker man på"control" og "f"- knapperne på sit tastatur og søger efter ordet "klima" i regeringens 16 sider lange udspil til en finanslov, 'En ansvarlig vej frem', kommer der ét søgeresultat frem.

- Vi har et af verdens mest ambitiøse klimamål, og der er behov for at accelerere den grønne omstilling, står der sort på hvidt.

I sætningen forinden skriver regeringen, at dens ambitioner rækker ud over finanslovforslaget, og at der frem mod 2030 er mange udfordringer."

Men klimaet nævnes ikke i de 7 hovedpunkter som bl.a. TV2.dk har kunne identificere:

  • En forhandlingsreserve på 200 millioner kroner. En pulje, som sædvanligvis går til at finansiere ønsker fra de andre partier, som gerne vil være med i aftalen. Puljen er langt mindre end de foregående år.
  • 7 milliarder kroner til Ukraine-fonden i 2023.
  • 2,4 milliarder kroner til aftale om inflationshjælp fra februar.
  • 2 milliarder kroner til akutplan for sygehusvæsenet i 2022-2024.
  • 1,3 milliarder kroner til reserve til ny arbejdsmiljøaftale i 2023-2026.
  • 1 milliard kroner til annullering af skatteforhøjelse på selskabers ejendomsavancer. En skatteforhøjelse, der ellers skulle have været med til at finansiere Arne-pensionen.
  • Midlertidig videreførelse af 110 procent dagpenge til ledige, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Skal gælde fra 1. juli 2023.

 

Hvor blev klimaet af?

På pressemødet hvor finansminister Nicolai Wammen fremlagde finanslovsforslaget, spørger flere journalister til klimaet:

Hvorfor er klimakrisen ikke nævnt med et ord? 

- Jeg har nævnt klimakrisen mange gange under det her mundtlige oplæg. Hvis det ikke står i forordet i det skriftlige materiale, så er det en forglemmelse. 

Det står ikke noget sted i materialet. 

- Hvis det ikke står tydeligt nok, så beklager jeg. 

 

Hvornår afsætter regeringen midler til at bekæmpe klimakrisen? 

- Klimaudfordringer er måske den største udfordring, som menneskeheden er konfronteret med. Det tager vi dybt alvorligt, svarer Wammen. Han uddyber, at penge til klimaet er øremærket på forhånd og derfor ikke en del af finansloven. 

(Kilde tv2.dk)

Der skal altså lidt nærlæsning til for at finde energi- og klimarelaterede prioriteringer.


Længere nede i teksten - klimarådet beskæres og digitaliseringsstrategien udskydes

Læser man Finanslovspjecen finder man lidt der minder om prioritering af energi- og klimakrisen. Der er bl.a. en henvisning til energikrisen, i det der er afsat penge til en national energikrisestab:

"National energikrisestab (ca. 20 mio. kr. over perioden 2023-2024). Der nedsættes en national energikrisestab (NEKST) efter inspiration fra den nationale operative stab (NOST). NEKST skal bl.a. sikre hurtigere udrulning af fjernvarme og identificere barrierer for skalering af sol og vind på land."

Ligesom der under inflationshjælpen også nævnes:

"Forøgelse af afkoblingsordning og fjernvarmepulje"

Men det er så også det der har fundet vej til resumeet (finanslovspjecen). Til gengæld forsinker man udrulning af digitaliseringsstrategien, som ellers er et vigtigt element i implementeringen af den grønne omstilling. I det man foreslår at de penge der skal bruges på at udrulle digitaliseringsstrategien først udmøntes i 2024-2027

"Midlertidig udskydelse af ikke-udmøntede midler i Digitaliseringsstrategien. For at skabe rum til akutte prioriteringer i 2023 lægger regeringen op til at udskyde 170 mio. kr. afsat til Digitaliseringsstrategien, således at de i stedet udmøntes i 2024 til 2027. Den samlede ramme afsat til Digitaliseringsstrategien fastholdes med henblik på at fortsætte de ambitiøse investeringer i digitalisering på tværs af både den offentlige og private sektor."

Sidst men ikke mindst foreslås det at Klimrådets bevilling reduceres fra 24,8 mio kr. til 9,3 mio kr., hvilket vækker kritik fra oppositionen og branchen i det hele taget.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.