Klima og ressourcer SKRIV UD

Klimarådet: CO2-fangst kan floppe

af: Jan V. Kristensen, Journalist, 04-09-2023
Foto: Colourbox

Regeringen og erhvervsorganisationerne er begejstrede over den fremlagte plan for CO2-reduktioner. Men Klimarådet er mere skeptiske og påpeger en række risici. I alt er der planer om at afsætte omkring 38 milliarder kroner til projekter og udvikling af teknologi til at indfange og lagre CO2.

Erhvervsminister Morten Bødskov var begejstret, da han for nylig kunne fremlægge regeringens nye udspil for den klimateknologi, der skal udvikles til at skabe den nødvendige CO2-fangst og lagring for at nå Danmarks ambitiøse klimamål.

"Med dette udspil kridter vi banen op for vores dygtige danske virksomheder. Ved at samle ressourcerne og skabe klare rammevilkår for CO2-fangst og -lagring baner vi vejen for en stærk dansk industri, der ikke kun reducerer vores klimaaftryk, men også skaber vækst og arbejdspladser", lød det fra erhvervsministeren i en pressemeddelelse.

Men klimarådet, der er et uafhængigt råd af eksperter, der rådgiver regeringen i klimaspørgsmål, sætter spørgsmålstegn ved, om teknologien vitterlig kan levere de nødvendige reduktioner i 2030 til at nå klimamålene.

"Der er en usikkerhed, der ikke handler så meget om udspillet, men om at vi har at gøre med en ung teknologi, og at der derfor kan opstå uventede problemer - for eksempel i forbindelse med lagringen", sagde Klimarådets formand, Peter Møllgaard, til Ritzau i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens planer.

Der er dog også ros til regeringens udspil fra eksperterne i Klimarådet. Eksempelvis peger Rådet på, at det er vigtigt og rigtigt, at regeringen har lagt en plan for udrulning af CO2-fangst og lagring. Planerne gælder også den nødvendige infrastruktur, der skal opbygges.

"Det skaber større sikkerhed om, hvordan Danmark forventes at reducere sine CO2-udledninger med CCS. Vi har flere gange efterspurgt en samlet plan, og det er godt, at regeringen nu kommer et skridt tættere på, at CCS-potentialerne kan blive til virkelighed", siger formanden Peter Møllgaard, professor og dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Klimarådet har også tidligere været ude og efterlyse en bedre belysning af den samlede usikkerhed af klimafremskrivningerne. Det vil give politikerne mulighed for at handle på usikkerheden. En mulighed kunne være at vedtage en samlet klimaindsats, der forventes at nå lidt over klimamålene for på den måde at opnå en højere grad af sikkerhed for, at målene nås, vurderer Klimarådet senest i en kommentering af Energistyrelsens Klimafremskrivning.

Men udenfor Klimarådet er der begejstring for de muligheder, som CO2-fangst kan betyde. CO2-fangst er ifølge Dansk Fjernvarme mere end et vigtigt klimatiltag, da det også kan udnyttes som en vigtig ressource for andre sektorer.

"På tværs af Danmark er selskaber i fjernvarmesektoren i gang med at forberede CO2-fangstprojekter. I skrivende stund er det samlede fangstpotentiale i konkrete offentliggjorte projekter på næsten 4 mio. ton CO2 per år – altså mere end den politiske ambition for 2030. Men hvis projekterne skal realiseres, er det nødvendigt at have bedre rammer for blandt andet omkostningerne til at transportere og lagre den indfangede CO2, så de samlede omkostninger kommer ned på et rentabelt niveau, hvor det kan betale sig at investere i CO2-fangst for et større antal selskaber", siger Jannick Hauschildt Buhl, områdechef for CCUS og PtX i Dansk Fjernvarme.

Green Power Denmark ser også store muligheder, men glemmer ikke et forbehold for teknologien og økonomien.

"I kampen for at undgå uoprettelige klimaforandringer, er vi nødt til at tage alle værktøjer i brug. Her er fangst og lagring af CO2 en nødvendighed. Det vil føre til negative emissioner, hvor man populært sagt trækker CO2 ud af atmosfæren. Hvis det lykkes, og økonomien hænger sammen, kan Danmark blive et foregangsland på endnu en grøn teknologi, som verden vil efterspørge", siger Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.