Klima og ressourcer SKRIV UD

Reaktioner på Klimaprogram 2023: Landbruget og transporten skal nedbringe CO2-udslip

af: Jan V. Kristensen, 03-10-2023
Grafik: Colourbox

Konkret mangler Danmark fortsat at reducere med 5,4 millioner tons CO2 i 2030. Regeringen vil nå helt i mål i 2030 ved blandt andet at realisere land- og skovbrugssektorens bindende reduktionsmål. Hertil har regeringen foreslået andre virkemidler, som kan få 2025-målet helt i hus. 

Det kan man læse i Klimaprogram 2023, som er regeringens årlige redegørelse til Folketinget, hvor regeringen anskueliggør, hvordan den vil nå klimamålene. 

- Vi skal helt i mål på både den korte og den lange bane, og vi ved, hvor skoen trykker. De lavthængende frugter har vi plukket, og klimaprogrammet viser tydeligt, at vi især skal have udledningerne ned i landbruget og i transporten. Det er en pligtopgave, og derfor vil vi komme med forslag til en klimaafgift på landbruget på ryggen af ekspertgruppens arbejde. Øvelsen er kompliceret, og det skal gøres ordentligt. Men i mål skal vi, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i forbindelse med offentliggørelse af det nye klimaprogram. 

Uden yderligere tiltag vil landbrug, skovbrug og transport stå for knap 90 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser i 2030, slår Klima-ministeriet fast. 

Green Power Denmark roser regeringen for at have fokus på hastighed i sit klimaprogram. Hvis vi skal ud i overhalingsbanen, skal politikerne hurtigt træffe beslutninger om bl.a. udbygning af vedvarende energi og brintinfrastruktur, mener den grønne erhvervsorganisation. 

En opgørelse fra Green Power Denmark viser, at 4.840 megawatt landvindmøller – svarende til 1000 møller - står i kø ude i kommunerne. Til trods for den store interesse for at opstille vindmøller blev der i 2022 kun opført 165 megawatt landvind, og i år bliver der taget flere vindmøller ned, end der stilles op. 

- Virksomhederne står ved startstregen – klar til at bygge vindmøller og solceller. Men vi ser grønne projekter, der har været 7-10 år undervejs. Det siger jo alt. Vi har ikke brug for flere erklæringer og ambitioner. Vi brug for mindre bureaukrati og hurtigere sagsbehandling, siger direktør Kristian Jensen på organisationens website. 

Mens Venstre er i intern strid om en kommende CO2-afgift på landbruget, slår Moderraternes klimaminister Lars Aagaard fast, at der ikke er nogen vej udenom, skriver Jyllands-Posten.    

Regeringen udsender sit klimaprogram på et tidspunkt, hvor Venstre er i intern kamp om den CO2-afgift, som regeringen har lovet at indføre. Som Jyllands-Posten har afdækket over de seneste måneder, kæmper tunge kræfter i partiet for at opgive planerne om en CO2-afgift på landbruget, fordi de mener, at det vil føre til blodbad i dansk landbrug. 

Selvom Klimarådet før sommerferien slog fast, at afstanden til at nå klimamålet i 2025 er fire gange så lang, som regeringens beregninger viser, så er det ikke noget, regeringen forholder sig til i klimaprogrammet. 

- Vi er derfor bekymrede for, at regeringen risikerer at misse målet, fordi den undervurder behovet for politiske initiativer,
siger Peter Møllgaard, der er Klimarådets formand, i en kommentar til Altinget
. 

Dansk Erhverv roser ifølge Jyllands-Posten regeringen: 

- Vi har længe råbt på hurtigere implementering, men første skridt må være at kende opgavens omfang. Ros til regeringen for at spille med åbne kort og vise, at opgaven med at få de politiske aftaler ført ud i livet kun er halvvejs. Når Danmark skal til klimaeksamen, så handler det jo om, hvorvidt vi når målet og ikke om intentioner eller antal politiske aftaler, siger Ulrich Bang, der er underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv til avisen. 

Læs mere om KlimaProgram23 her:  

Klimaprogram 2023: Regeringen vil bygge vejen til 2025- og 2030-målet færdig (kefm.dk) 

 

Tal fra KlimaProgram23:  På vej mod et grønnere Danmark 

Klimaprogram 2023 viser, at Danmark har reduceret udledningerne med 49,3 pct. i forhold til 1990, svarende til at Danmark siden 1990 er nået knap 99 pct. af vejen til at indfri 2025-målet. Regeringen har præsenteret tiltag, der kan indfri målet. 

I 2030 vil vi producere mere grøn strøm og grøn gas, end vi forbruger. 

Andelen af grøn energi i fremstillingserhverv skønnes at ville stige fra ca. 60 pct. til ca. 91 pct. fra 2023 til 2030. Fremstillingserhverv skønnes i 2030 at udlede over 80 pct. færre drivhusgasser per tjent krone end i 2019. 

Elproduktion fra vedvarende energikilder skønnes at vokse med ca. 41 TWh fra 2023 til 2030. Til sammenligning skønnes der at være opsat vedvarende energi-anlæg svarende til en produktion på 12 TWh i 2016-2023. 

Antallet af gasfyr i boliger skønnes at falde med ca. 100.000 fra 2023 til 2030. Til sammenligning skønnes det at være faldet med ca. 10.000 i 2016-2023. Andelen af grøn gas ventes at stige fra 39 pct. til 108 pct. fra 2023 til 2030. 

Antallet af nulemissionsbiler på de danske veje skønnes at stige med 500.000 fra 2023 til 2030. Til sammenligning er der kommet ca. 140.000 flere i 2016-2023. Antallet af fossile biler skønnes at ville falde fra ca. 2,5 mio. i 2023 til ca. 2,2 mio. i 2030. 

Danmarks samlede skovareal skønnes at ville vokse med ca. 20.000 ha fra 2023 til 2030. Til sammenligning skønnes skovarealet at være steget med ca. 13.000 ha i årene fra 2016 til 2023. 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.