Politik og regler SKRIV UD

Regeringen er klar med sit udspil til Klimatilpasningsplan 1

af: Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, 23-10-2023
Foto: Colourbox

Danmark er et fladt land med flere tusinde kilometer kystlinje og et utal af øer. Det gør os særligt udsatte, når havvand og grundvand stiger som følge af klimaforandringerne. Vi kommer til at opleve mere ekstremt vejr, og fremtidige stormfloder vil være kraftigere.

Derfor er der behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur. Det arbejde hjælper regeringen nu kommuner og grundejere videre med i Klimatilpasningsplan 1. Regeringen foreslår at afsætte i alt 1,3 milliarder kroner til indsatserne.

 Vi har netop været vidner til voldsomme billeder fra store dele af Danmark, hvor en stormflod er skyllet ind over os fra øst. Flere steder med vandstande på højde med 100-års hændelser. Diger er brudt sammen, huse, butikker og veje er revet væk eller oversvømmet. Situationen er dybt alvorlig. Det er helt afgørende at vi sikrer os bedre mod vandmasserne og netop den opgave tager vi nu fat på med Klimatilpasningsplan 1. Det gør vi blandt andet ved at tage fat på de strukturelle problemer, som kommunerne har efterlyst en løsning på, og så sætter vi tempo på projekter, der beskytter Danmark mod oversvømmelser fra havet,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Klimatilpasningsplan 1 indeholder blandt andet:

  1.        Statsligt engagement i udsatte områder ved havet

Mange steder i landet er kommunerne i gang med indsatser, der beskytter mod oversvømmelser fra havet. Andre steder er man ikke så langt. Staten skal derfor hjælpe med kystbeskyttelsen i seks af de områder, hvor faren og skadesomkostningerne er størst. Staten vil tilbyde faglig hjælp til kommunerne om for eksempel valg af teknisk løsning, udarbejdelse af en betalingsmodel, økonomiske beregninger eller miljøvurderinger, alt efter hvor langt kommunerne er i projektfasen, og hvad de ønsker hjælp til.

  1.       Løsning på udfordringerne med højtstående grundvand

Grundvandsspejlet er over de seneste 30 år steget med op til en meter, og i dag har cirka 450.000 boliger under en meter til grundvandsspejlet mere end 80 procent af året. Regeringen vil som noget nyt også give kommunen myndighedsansvaret for håndtering af højtstående grundvand og gøre det muligt for spildevandsselskaberne at lave kollektive løsninger i områder, hvor det kan betale sig for samfundet. Det er en løsning, som både kommuner og spildevandsselskaber har efterlyst, og som vil være en hjælp til udsatte grundejere.

  1.       Forlængelse af kystbeskyttelsespuljen

For at sætte tempo på klimatilpasningen vil regeringen forlænge kystbeskyttelsespuljen i 2024 med 150 millioner kroner, som kommunerne kan søge til fælles kystbeskyttelsesprojekter i hele landet og etablering eller forstærkning af diger i Vadehavet.

  1.       Beskyttelse af Danmarks vestkyst

Vestkysten er særligt udsat for oversvømmelse, kysttilbagerykning og erosion. Der foreslås afsat mere end 1 milliard kroner, som skal bruges til at beskytte vestkysten gennem sandfodring og investeringer i kritiske sluse- og kystanlæg i Thorsminde og Hvide Sande. Sandfodringen tager højde for, at havvandet stiger som følge af klimaforandringer, og at presset på kysten derfor er større.

  1.       Nyt rådgivende embedsmandsudvalg

For at sikre, at Danmark er beredt på ekstreme vejrhændelser nedsætter regeringen et fast embedsmandsudvalg på afdelingschefniveau, som løbende skal rådgive regeringen om næste skridt i klimatilpasningen af Danmark. Udvalget kan også nedsætte hurtigtarbejdende grupper med relevante parter for at løse udfordringer med klimatilpasning på tværs af sektorer.

 

Læs mere om disse indsatser og planens øvrige initiativer i Klimatilpasningsplan 1 her.

Opbakning fra interessenter
Kommuner og spildevandsselskaberne spiller en stor rolle i udrulningen af indsatserne i Klimatilpasningsplan 1 og både Kommunernes Landsforening (KL) og DANVA, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, ser positivt på de tiltag, der er i Klimatilpasningsplan 1.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.