Forsyning og VE SKRIV UD

Søg tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

af: Janne Roest-Madsen, 03-08-2023

Puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling kan søges fra den 15. august.

Den 15. august 2023 kl. 12.00 åbner Energistyrelsen puljen for ansøgninger. 
Der kan søges tilskud til at gennemføre et informationsprojekt eller et større projekt med deltagelse af et energifællesskab. Tilskuddet skal søges af en projektadministrator.

Om puljen
Puljens formål er dels at støtte informationsprojekter, der bidrager til udviklingen af vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet, dels at støtte større projekter, der kan fungere som inspirationseksempler på projekter relevante for energifællesskaber.

Med afsæt i forhandlingerne om finansloven for 2022 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne den 6. december 2021 aftale om udmøntning af en pulje til støtte af lokale energifællesskaber.

Med baggrund i aftalen er der afsat en årlig pulje fra 2022 til 2025 til tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.

For informationsprojekter gælder, at puljen udmøntes efter først til mølle-princippet til de fyldestgørende ansøgninger.

For større projekter gælder, at Energistyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af alle fyldestgørende ansøgninger for så vidt angår den kvalitative opfyldelse af kravene til projektets formål, hvorefter projekterne rangeres i forhold til kriterierne og den objektive pointmodel fastsat i bekendtgørelsens § 12. De fyldestgørende projekter, der opnår de højeste point, meddeles derefter tilsagn, indtil puljen er udmøntet.

Informationsprojekter kan søge om tilskud for mellem 10.000 kr. og 200.000 kr. Større projekter kan søge om tilskud for mellem 20.000 kr. og 750.000 kr.

I 2023 er der afsat 1 mio. kr. til informationsprojekter og 3,2 mio. kr. til større projekter. Modtages der ikke tiltrækkeligt med fyldestgørende ansøgninger fra informationsprojekter, overføres de resterende midler til de større projekter.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud på Energistyrelsens hjemmeside.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.