Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Frisættelse af eldata

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-04-2024
Foto: Colourbox

Ny bekendtgørelse skal tydeliggøre reglerne for frisættelse af eldata.

Formålet med bekendtgørelsen er at frisætte netvirksomheders data om elforbrug og elproduktion til samfundsnyttig udvikling af elmarkedet. Det skal understøtte en fleksibel udnyttelse af distributionsnettet samt opfylde databrugernes behov for bedre adgang til data.
Forpligtigelsen til at frisætte data har hjemmel i lov om ændring af elforsyningsloven nr. 2605 af 28. december 2021, der indeholder to bemyndigelsesbestemmelser om datafrisættelse med senere ikrafttrædelse.
Bestemmelser i lov nr. 2605 af 28. december 2021 træder dermed i kraft sammen med Bekendtgørelse om frisættelse af eldata via en parallel ikrafttrædelsesbekendtgørelse. 
For at netvirksomhederne kan få kompenseret deres omkostninger i forbindelse med lovpålagte opgave, bliver der samtidig sendt en tilføjelse til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring.

1. Netvirksomhedernes forpligtelse
Netvirksomhederne skal sikre, at deres data om elforbrug og elproduktion frisættes (offentliggøres), så dataanvendere kan få vederlagsfri adgang til data med henblik på videre behandling. Data skal anonymiseres, i det omfang det er nødvendigt, for at undgå udstilling af personhenførbare eller forretningshemmelige oplysninger. Data om elforbrug og elproduktion skal frisættes ensartet på tværs af alle netvirksomheder. Frisættelse af anden relevant data er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

2. Energinets forpligtelse
Data om elforbrug og elproduktion indsamles allerede i dag via Energinets DataHub, hvorfor det vil være naturligt og omkostningseffektivt at anvende denne lovpligtige indsamling af data til at opnå bekendtgørelsens formål. Derfor forpligtes Energinet til at indgå i et samarbejde med netvirksomhederne ift. at bearbejde og tilgængeliggøre de data, der i indsamles af Energinet.

3. Afrapportering og tilsyn
Netvirksomhederne er overordnet ansvarlige for, at frisættelsen af data gennemføres og skal i forbindelse med tilsyn afrapportere til Energistyrelsen som ansvarlige myndighed. Netvirksomhederne skal udarbejde én plan for, hvordan datafrisættelsen skal gennemføres. Denne plan godkendes af Energistyrelsen. Efterfølgende skal netvirksomhederne revidere planen for datafrisættelse, og der skal afrapporteres på årets gennemførelses og tilpasningsaktiviteter

 

Der er høringsfrist 15. maj og du kan finde høringsmaterialet her.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.