PFA, KMD og Bygningsstyrelsen - Energirigtig drift

Hvad er løsningen?

Løsningen ”energirigtig drift” går ud på at opfange og kommunikere direkte, hvis der sker fejl i en bygnings drift. Det gør det let og økonomisk overkommeligt, at sikre vedvarende energirigtig drift af bygningsmassen og undgå energispild. 

Med konceptet ”energirigtig drift” indsamles relevante data automatisk fra eksisterende systemer og målere – CTS, EMS, forsyningsselskaber, vejrstationer – hvorefter disse analyseres i et samlet datasystem ud fra enkle regelsæt for ”energirigtig drift”. Når driften ikke er energirigtig, kontaktes de driftsansvarlige teknikere automatisk, hvorefter det er deres ansvar at finde og løse driftsfejlene. Bygningsejeren kan følge med i antallet og karakteren af driftsfejlene og i, hvordan disse bliver løst. Centralt for konceptet ”energirigtig drift” er, at det er uafhængigt af systemer og leverandører, og at der udelukkende opfanges at der er fejl, men der kommer ikke årsag og løsning på fejlen.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen vil være bygningsejere og ansatte, der arbejder med at løse driftsproblemer.

For bygningsejerne er konceptet udviklet med tanke for deres ansvar og behov: bygningsejeren er ikke interesseret i den tekniske årsag til eventuelle driftsfejl, men ønsker derimod en sikkerhed for at undgå energispild, og at fejl håndteres efter de kontraktmæssige forhold. Samtidig skulle det gerne være sådan, at bygningsejeren ikke skal betale for en ydelse, der ikke er bestilt eller brug for.

For driftsansatte er konceptet udviklet for at kunne spare dem tid: Automatikken i fejlfindingen ved hjælp af ”energirigtig drift” vil betyde, at driftsansatte kan bruge mere tid til på driftsløsninger frem for at bruge tid på at lede efter fejl i systemet, og at fejlene bliver opdaget hurtigere, hvorved de også vil blive løst hurtigere. På den måde optimeres bygningsdriften samtidig med, at der spares både arbejdstimer, energi og penge.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Konceptet medvirker til at skabe et øget fokus på driften: Energispild minimeres, og det sikres, at bygningsejerne får en større generel viden om driften. Derudover medvirker konceptet til, at energitiltag kan beregnes og følges op efter bygningens faktiske forbrug, når der ikke er spild. 

Konceptet vil skabe innovation hos driften for at sikre energirigtig drift, da vi forventer det vil blive en del af de kontraktmæssige forhold mellem bygningsejer og de servicevirksomheder der varetager driften.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.