Indstillinger til Innovationsprisen 2024

 

De tre nominerede til årets Innovationspris:

Med 10 stærke indstillinger og meget forskellige bud var det svært for fagpanelet at vælge de tre nominerede til årets innovationspris. Valget faldt på Real ESG, GreenDozer og Gyproc Klima Gipsplade, der tilsammen viser tre vigtige spor i den grønne omstilling.

Læs mere om nomineringen her.

 

Her kan du læse om alle de indstillede til Innovationsprisen 2024

GreenDozer – genbrug af byggematerialer online i stor skala

GreenDozer er en online platform for professionelle leverandører af genbrugsvarer. Genbrugsvarer vil bl.a. være alt fra nedbrydernes store mængder af byggematerialer til håndværkerens overskud fra diverse byggeprojekter til køkkenfirmaernes udstillingskøkkener. Ambitionen er at samle alt ét sted, så vareudbuddet og mængderne bliver så store, at arkitekter, rådgivere, bygherrer, håndværkere og private gør-det-selv folk, alle kan finde de varer, de søger, til deres byggeprojekt. GreenDozer tror på, at fremtidens byggeri står på et fundament af større omtanke og respekt for verdens ressourcer og vi ønsker at være platformen for alle, der ønsker at bidrage til at minimere spild i byggebranchen.

Ved at samle så mange aktører som muligt, øger Green Dozer udbuddet og understøtter efterspørgslen af genbrugte byggematerialer, så det bliver lige så nemt at bruge genbrug, som konventionelle materialer i stor skala.

Læs mere om Green Dozer her

 

Real-time LCA – automatisk CO2-beregning til byggeprojekter

Real-Time LCA er en bæredygtighedsdata platform, som understøtter det bæredygtige byggeri med validerede miljødata på materialer og fuldt automatiserede LCA beregninger.

Real-time LCA er et værktøj der samler data om tusindvis af byggematerialer og på baggrund af BIM-modeller, andre 3D modeller eller manuelle input, automatisk giver brugeren en omfattende indsigt i et byggeprojekts CO2e. Der er fuld sporbarhed til data og værktøjet kan hjælpe med at forstå, dokumentere og minimere klimapåvirkning af et byggeprojekt gennem hele design- og udførelsesfasen.

Læring og dannelse omkring bæredygtigt byggeri er afgørende for den grønne omstilling, og Real-time LCA stiller såvel historisk som projektspecifik indsigt let tilgængeligt.

Alle aktører der er involveret i projekteringen og udførslen af et byggeprojekt, kan bruge Real-time LCA som et effektivt arbejdsredskab, der kan fungere som beslutningsgrundlag til de ansvarlige.

Læs mere om Real-time LCA her 

 

DEAS’ biodiversitetsindeks – gør biodiversiteten målbar

Biodiversitetsindekset fra DEAS er et innovativt værktøj, der gør det muligt at måle og dokumentere biodiversitet. DEAS stiller biodiversitetsindekset gratis tilgængeligt for branchen, og med det i hånden kan virksomheder, rådgivere og samfundsaktører træffe informerede beslutninger om biodiversitet og arbejde konstruktivt med at forbedre biodiversiteten.

Indekset bruges operativt på projekter til at dokumentere biodiversiteten både under vejs i projekteringsprocessen og ved endelig aflevering. Indekset fungerer således også som dialogværktøj.

Indekset kan også bruges til at arbejde strategisk med biodiversitet f.eks. på en portefølje, hvor den eksisterende biodiversitet måles og dokumenters og der udarbejdes en potentialeanalyse, som viser hvordan biodiversiteten kan højnes, så der kan sættes både baseline og målsætning. Dette bruges f.eks. i forbindelse med rapportering samt udarbejdelse af biodiversitets-strategier.

Målgruppen for værktøjet er bred, således kan ejendomsforvaltere, bygherrer, rådgivere og samfundsaktører ved hjælp af værktøjet forstå og forbedre biodiversiteten omkring deres ejendomme. Det hjælper dem med at træffe beslutninger, der gør en positiv forskel for miljøet, samtidig med at det tilbyder muligheder for at skabe naturskønne og trivselsfremmende udearealer for beboere og brugere af ejendommene.

Læs mere biodiversitetsværktøjet her 

 

EcoGain - ventilationsoptimering

Airlich ApS har udviklet og kommercialiseret en retrofit teknologi; EcoGain, der nem eftermonteres på eksisterende større HVAC-anlæg. EcoGain renser effektivt indendørsluft og muliggør sikker og energieffektiv recirkulation af indendørsluft. Derved nedbringes energiforbruget forbundet med HVAC med 45% samtidigt med at indeklimaet forbedres. Ydermere, forbedrer EcoGain bygningens energimærke og reduceres bygningens samlede CO2 udledning.

Med EcoGain installeret er det muligt at recirkulere luften i højere grad og dermed spare energi. Energibesparelsen kommer fra flere kanter, da varme og kølebehovet i bygningen falder samtidig med at tryktabet i EcoGain-enhederne er mindre end 100 Pa, hvorfor der kræves en væsentlig mindre, blæser end hvad der sidder i de eksisterende anlæg.

Du kan læse mere om EcoGain her

 

Upsite – databaseret vedligehold- og driftsværktøj, der hjælper bæredygtige beslutninger på vej

Upsite er en digital service, der hjælper ejendomsejere med at få overblik over ejendommes drift og vedligehold, så de kan træffe mere bæredygtige beslutninger på et dokumenteret grundlag. Platformen tilbyder ejendomsejere realtidsindsigter og planlægningsmuligheder, der med ejendomsdata og grøn indsigt får potentialet frem i eksisterende ejendomme.

Læs mere om Upsite her 

 

Gyproc Klima gipsplader

Gyproc Klima er en CO2-frit produceret (scope 1+2) gipsplade med et CO2-aftryk, som er omkring 75 % lavere end tilsvarende plader (A1-A3) på det danske marked.

Med Gyproc Klima tages et vigtigt skridt, der kan være med til at skubbe på nedbringelse af CO2-udledning i byggebranchen.

Læs mere om Gyproc Klima gipsplader her.

 

Medclair nedbrydning af lattergas

Lattergas er et af de ældste og deraf mest veldokumenterede lægemidler anvendt på hospitaler globalt. Det er et særdeles påskønnet og velkendt  lægemiddel til smertelindring på fødeafdelinger, akutafdelinger, børneafdelinger og hos tandlæger. Lattergas er også en særdeles potent drivhusgas med et globalt varmepotentiale på 298 (GWP) CO2e. Det betyder, at 1 kg lattergas svarer til 298 kg CO2e. Gassen er 114 år om at blive nedbrudt i atmosfæren.

Medclairs produkt kan man opsamle lattergas og nedbryde det til nitrogen N2 og oxygen O2. Ingredienserne i almindelig luft. Vi anvender en katalytisk proces, som foregår ved høje temperaturer, hvor lattergas nedbrydes. For yderligere at optimere energi processen genereres også overskudsvarme, som udnyttes og bruges i næste trin. Den rensede og varme luft ledes derefter ind i en varmeveksler, hvor overskudsvarmen genbruges og bruges til at varme den indkommende udåndingsluft op. Produktion af teknologien har dokumenteret lave CO2e aftryk (Life Cycle Assessment LCA) og lave omkostninger (Life Cycle Cost LCC)

Dette skaber en unik teknologi med høje CO2e besparelser med lavt energiforbrug samt lave investeringsomkostninger. 

Læs mere om Medclair her

 

EG Sigma LCA-beregner

EG har udviklet en løsning til LCA-beregning i byggeri, som er integreret i deres brancheledende prisberegningsværktøj EG Sigma. Løsningen gør det således nemt at sammenholde pris og CO2 aftryk, for samtidig nemt at finde de materialer og arbejdsmetoder der resulterer i det mindste CO2 aftryk. Løsningen benyttes allerede nu af de ledende entreprenører, rådgivere og arkitekter – fra store til små.

Læs mere om EG LCA-beregner her

 

Real ESG

Real ESG - The Real Estate Reporting Framework er ejendomsbranchens nye, fælles og gratis ESG-rapporteringsværktøj. Værktøjet skal medvirke til, at ESG-data i ejendomsbranchen bliver mere transparent, konkret og sammenlignelig, og at långivere, investorer og øvrige interessenter kan bruge ESG-data til at belønne ESG-indsatsen i ejendomsbranchen. Værktøjet skal også gøre det nemmere, hurtigere og billigere at udarbejde en ambitiøs ESG-rapport for ejendomsbranchens aktører.

Holdet bag videreudviklingen af værktøjet består nemlig bl.a. af AkademikerPension, AKF, AP Ejendomme, ATP Ejendomme, Balder Danmark, Colliers, Danica Ejendomme, Danske Bank, Deloitte, Djøf Advokat, DTU Sustain, EjendomDanmark, Home.Earth, Industriens Pension, Jyske Bank, Jyske Realkredit, KAB, Lærernes Pension, Molio, Nykredit, PKA Ejendomme, Realkredit Danmark, Simiab, Thylander og Velliv med fortsat støtte fra Realdania.

Med værktøjet går bæredygtighedsdagsordenen ind i en ny fase, hvor vi får hele værdikæden med.

Du kan læse mere om Real ESG her

 

NBS-nordic – specifikationsplatform der integrerer LCA-krav i hele projektfasen

NBS Nordic er en online specifikationsplatformen hvor rådgivere såsom arkitekter, ingeniører osv. har mulighed for at udarbejde deres beskrivelsesarbejde online. De kan have et eller flere projekter liggende på platformen og kan via vores forskellige moduler arbejde med flere dele af projektfasen. I platformen kan man oprette tilbudslister, beskrivelser både i b1000 og 2.0, gemme og oprette bygningsdele i vores bygningsdelsjournal samt lave LCA-beregninger i vores LCA-modul.

Konceptet bidrager til den grønne omstilling ved hjælp af LCA beregneren, som er med til at lave de beregningerne som overholder de nye lovkrav, om at bygge mere bæredygtigt. Platformen giver mulighed for rådgiver såsom arkitekter, bygningskonstruktører m.fl. for at have det fulde overblik over deres projekter og de materialer som indgår i dem.

Du kan læse mere om NBS Nordic her

 

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.