Indstillinger til Innovationsprisen 2022

Her kan du læse om de indstillede til Innovationsprisen 2022

 

Simplewire digitaliserer overblik over installationen

Ud med klistermærkerne på ledninger, stikkontakter og dåser. Ind med en digital løsning, der sikkert identificerer elementer i en installation og viser, hvilken sikring de er forbundet til. Det er den løsning, som den danske start-up Simplewire har udviklet og patenteret.

Med Simplewire forsvinder behovet for upålidelige klistermærker, og nedetiden bliver markant reduceret. Elektrikernes tid bliver nu brugt på reel udbedring og installation og ikke til uproduktiv og til tider risikabel søgning efter fejl i de elektriske installationer.

Simplewire er et digitalt system, der bliver installeret på el-tavlen. ASK-modulerede signaler transmitteres ud på ledningerne og kan opfanges trådløst af Simplewires Reader (læseenhed). Systemet består af 3 enheder: Én Controller til hver tavle, der styrer et antal Routere, som der er én af for hver bryder, og en Reader, som bruges af bygningens driftsfolk og elektrikere, der gør det muligt at aflæse de trådløse signaler på ledningerne. Simplewire bruger en MCU til at modulere en bitstrøm, som indeholder ID'et for hver router, som transmitteres på ledningen. En analog front-end demodulerer signalet til en bitstrøm, som resamples med en MCU, så ID'et kan pakkes ud og præsenteres for brugeren. Ved at installere Simplewires controller og router i el-tavlen, kan man med andre ord bruge scanneren til at få det fulde overblik over alle bygningens installationer.

Ikke nok med at Simplewire kan digitalisere alle elektriske installationer, der er også mulighed for at måle den strøm, der løber igennem bryderne. Med disse data kan systemet give brugerne en nuanceret indsigt i deres el-forbrug, som fx kan bruges til at forhindre overbelastninger på den enkelte bryder og give input til væsentlige reduceringer af ejendommens / virksomhedens forbrug af elektricitet. Med andre ord får brugeren en ny indsigt i sine elektriske installationer og dermed input til, hvordan han kan forbedre dem.

 

Du kan læse mere om løsningen her

 


Når storkøkkenet kan hjælpes til store energibesparelser

Hoteller, kantiner, hospitaler og plejehjem har alle storkøkkener, der også er storforbrugere af strøm. Faktisk står disse for fire procent af hele landets strømforbrug. Nu har KEN STORKØKKEN lavet et koncept, hvor mennesker og teknik i samspil kan nedbringe forbruget betydelig.

Konceptet har fået navnet ”Fang fråserne.”

KEN STORKØKKEN og FlexMeter har udviklet en helt ny måleteknologi og et effektivt forløb, hvor det konkrete strømforbrug kortlægges og analyseres helt ned på den enkelte maskine. Det får de værste fråsere frem i lyset og er samtidig udgangspunktet for de videre anbefalinger og vejledninger til, hvor der kan spares strøm.

 Der iværksættes undervejs adfærdsregulerende tiltag udviklet i samarbejde med The Nudging Company. Forløbet strækker sig samlet set over cirka 8 uger, og strømforbruget og -fordelingen måles over perioder på 14 dage. Virksomhederne oplever allerede efter den første måling, at besparelserne kan påbegyndes. Forløbet afsluttes med en omfattende energirapport, der giver et samlet overblik.

For de fleste er energirapporten både en øjenåbner og et godt værktøj til at mindske energiforbruget i køkkenet. Den giver et tydeligt billede af indsatsområder og giver ligeledes en indikation af potentielle besparelser. Forløbet hjælper virksomhederne med at optimere deres grønne og bæredygtige tankegang.

En bæredygtig fremtid
Fang Fråserne konceptet er for nylig blevet udvidet til efter endt forløb at tilbyde en abonnementsløsning med efterfølgende overvågning af storkøkkenets forbrug. Måleudstyret, som sidder på installationerne, måler permanent energiforbruget i storkøkkenet og kontrollerer adfærden. Det giver mulighed for at følge energiforbruget, således at man kan holde øje med, om man fastholder sin nye, gode adfærd.

KEN STORKØKKEN har erfaret, at storkøkkener kan reducere energiforbruget med mindst 8 til 12 procent alene gennem adfærdsændringer.

Du kan læse mere om konceptet her

 


AERS kombineret Alarm og Energiregistrering

DanTaet Alarm- og Energiregistreringssystem (AERS) udgør sammen med DanTaet læksikringer et fortrinligt
værktøj til bekæmpelse af vandskader og ressourcespild (energioptimering), til forebyggende vedligehold af ejendommes installationer, til forbrugsregistrering og alarmhåndtering. Samtidig får ejer/bruger af bygning adgang til egne forbrugsdata via API

DanTaet læksikring reducere vandspild væsentlig og med et målrettet overvågnings værktøj (AERS) kan brugeren oveni hurtigt få overblik. En kombination der gør, at besparelserne på spild kan forrente løsningerne og så får kunden sikkerheden for vandskader på bygningerne så dyre og Co2 belastende renovering undgås.

Alle typer af bygninger lige fra enkelt boliger til skoler, erhvervs ejendomme, alle typer af bygninger kan anvende læksikring med AERS

Du kan læse mere om konceptet her

 


Bygninger bliver batterier

Mange oplever det generelle problem med at balancere efterspørgsel og produktion af vedvarende energi. Den vedvarende energi produceres ikke altid på samme tid, som den skal bruges – og ved at lade bygningerne indgå som en aktiv part af el-systemet, bliver elproduktionen grønnere og elforbruget udleder mindre CO2. Kort sagt er den fælles løsning et virtuelt kraftværk, der gør det muligt for kunder der fx kan undvære strøm i spidsbelastningsperioder at få betaling for at andre får adgang til strømmen.

EG og Fusebox – indstiller en samlet løsning på at gøre bygninger til batterier. Løsningen reducerer CO2 udledningen, hjælper med at forbruge energien på de rigtige tidspunkter og dermed støtter omstilling til en fossilfri fremtid. Det virtuelle kraftværk leveres som en samlet løsning, hvor man kan udnytte de svingende spotpriser eller opsætte batterier i bygningen - og man er uafhængig af selve el-leverandøren.

Du kan læse mere om konceptet her

 


Digital bæredygtighedsledelse

EG A/S indstiller en cloudbaseret platform til digital og datadrevet energi- og bæredygtighedsledelse. Produktets navn er EG Omega – og betegnes som fremtidens digitale assistent og platform til energi- og bæredygtighedsledelse.

Løsningen understøtter ikke blot klassisk energiovervågning og CO2 rapportering indenfor Scope 1+2+3 iht GRI og GHG protokollerne, men tilbyder nye og gennemprøvede løsninger til professionelle organisationer med store bygningsporteføljer. Et eksempel på nytænkningen er, at det bliver muligt for to kommuner at se hinandens data, energisparepotentialer, tiltag, estimerede tilbagebetalingstider og ikke mindst en åben og transparant adgang til målopfyldelse og gevinstrealisering. 

Da løsningen kræver få ressourcer at opstarte, er skaleringspotentialet enormt. Med EG’s mere end 5 års erfaringer med anvendelse og validering af data fra Datahub, samt ca 11.000 datahub målere med flere års historiske data, estimeres det, at omkring 1000-3000 bygninger umiddelbart vil være relevante at koble op til el-nettet.

 Du kan læse mere om konceptet her

 


Behovsstyring

Lindivent præsenterer et behovsstyret ventilation, varme, belysning og solafskærmning i et samlet system med browserbaseret brugergrænseflade LINDINSPECT®

Lavt energiforbrug, høj fleksibilitet og lave installationsomkostninger er vigtige parametre, når der installeres ventilation i bygninger i Skandinavien. Luftbåren køling og behovsstyret ventilation er den systemløsning med de laveste livscyklusomkostninger (LCC) og opfylder dermed alle parametre. Flere undersøgelser udført af forskellige universiteter samt ASHRAE understøtter dette.

Solafskærmningen kan også optimeres og visualiseres takket være indbyggede sensorer og LINDINSPECT®. Normalt styres solafskærmning kun på vejrstation og eksterne lyssensorer, men via Lindinvent-løsningen kan dette optimeres. F.eks. kan rum uden personer med varmekrav få gratis solvarme. Omvendt kan solafskærmning sænkes, når der ikke er personer for at give bedre isolering om aftenen og natten. Med visualisering af afskærmningen forstår driftspersonalet funktioner og energiforbrug, så parametre og funktioner kan optimeres. I bygningens designfase kan Lindinvent ved hjælp af IFC-modellen lave en skyggeberegning, som sparer installationer, energi og forbedrer udsynet.

Du kan læse mere om konceptet her.

 

 


EasySupply SmartButton

EasySupply SmartButton er Saniståls nye IoT-lagerstyringskoncept. Systemet kan hjælpe med at begrænse spild af tid, materialer og transport i mange brancher, særligt byggebranchen. Konceptet tilbyder nem genbestilling ved hjælp af IoT-løsning EasySupply SmartButton, og så sikrer vi, at de bestilte varer altid er klar på lageret, når og hvor kunderne har behov for dem. EasySupply SmartButton fungerer ved, at vi opsætter en IoT bestillingsknap ved hver vare på kundens lager. Knappen placeres på lagerreolens hyldeforkant ud for varen, og den er nem og intuitiv at anvende for kunden.

Løsningen forenkler og forbedrer arbejdsgangene omkring genbestilling af lagervarer, muliggør en klar og tydelig ansvarsfordeling og eliminerer usikkerheder omkring lagerstatus, bestillingsstatus og behold af kritiske varer.

Den digitale ordreplacering sparer i gennemsnittet 1.200 kørsler årligt fra os til kunden. Struktureret lagerstyring afføder færre hasteordre, og reducerer fejl, hvilket skaber et bedre arbejdsmiljø for lagermedarbejderne. Kunder oplever at reducerer deres vareforbrug med 10% og op til 70% på administrative processer inklusiv print og arkivering af ordre, fakturaer m.v.

Du kan læse mere om konceptet her

 


IoT Cleaning

Hvorfor gøre rent i lokaler der ikke er blevet brugt? Det spørger folkene bag IoT-cleaning og de giver samtidig værktøjet til at spare på ressourcer og tid når det kommer til rengøring. IoT Cleaning er en datadrevet platform, der sikrer at kundens bygninger og lokaler gøres rent ud fra aktiviteten modsat nuværende statiske planer der kører uge efter uge uden hensyntagen til aktiviteten i bygningen. Erfaringerne viser at man kan spare 18-22% på rengøringsomkostningerne med en datadrevet tilgang, hvilket betyder at forbrug af kemi, vand, strøm samt Co2 aftrykker reduceres tilsvarende.

Alle større bygningsporteføljer med løbende rengøring vil kunne få gevinst af løsningen og der arbejdes på udviklingen at løsningen med AI, med henblik på strategisk brug af data.

Du kan læse mere om konceptet her

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.