EG Omega - fremtidens digitale assistent og platform til energi- og bæredygtighedsledelse

Navn på koncept/produkt/ide

EG Omega - fremtidens digitale assistent og platform til energi- og bæredygtighedsledelse


Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

EG Omega er et cloudbaseret platform til digital og datadrevet energi- og bæredygtighedsledelse.
Løsningen understøtter ikke blot klassisk energiovervågning og CO2 rapportering indenfor Scope 1+2+3 iht GRI og GHG protokollerne, men tilbyder nye og gennemprøvede løsninger til professionelle organisationer med store bygningsporteføljer.
Med et digitalt værktøj til digital dokumentation af alarmer, kommentarer og energisparehandlinger der fremmer et digitalt samarbejde mellem forskellige interne og eksterne afdelinger, understøttes også benchlearning og tværgående samarbejde mellem energiafdelinger fra forskellige organisationer. Dette gør det eksempelvis muligt for 2 kommuner at se hinandens data, energisparepotentialer, tiltag, estimerede tilbagebetalingstider og ikke mindst en åben og transperant adgang til målopfyldelse og gevinstrealisering.
Samtidig giver det adgang til at lave tværgående koordinering mellem specialkompetencer – eksempelvis bedre udnyttelse af ekspertviden fra én organisaiton til en anden.
Udover den digitale og certificerede understøttelse af ISO50001 og ISO14001, indeholder EG Omega en række digitale assistenter, der via IoT data og kunstig intelligens, identificerer:
- årsager og konsekvenser ved dårlig udnyttelse af varmestyring
- dårlig indregulering af anlæg
- potentielle fejl i tekniske anlæg
- fejl i ventilationsanlæggenes tidsskemaer
- potentialet for energifleksibilitet i bygningerne – altså hvor meget elektricitet kan man stille til rådighed på FCR-D markedet
- benchmarking af bygningers performance op imod 30-50.000 bygningers data
- potentiale for solceller udnyttelse
Disse digitale assistenter kommer ikke blot med identifikation af de enkelte muligheder, men også estimater på energisparepotentialet, økonomiske og CO2 reduktioner.

Dermed fungerer de digitale assistenter som en vagthund der døgnet rundt holder øje med energisparepotentialer der ikke kan detekteres uden ressourcetunge manuelle processer.
Løsningen kræver ikke andet end el fra Datahub, varme og vanddata fra forsyningsselskaberne samt generelle oplysninger omkring bygningen fra BBR og lokale vejrdata. Dermed kræver det få ressourcer at igangsætte løsningen på store bygningsporteføljer, og indsigt og besparelsespotentialer der ikke kun undersøtter elforbruget men også fjernvarme og konkret indsigt i værdien af at tilslutte bygninger til elnettet.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Ved at fokusere på hvor bygninger på tværs af store porteføljer ikke er optimeret, og med få ressourcer til idriftsætning, forkortes tiden fra tanke til handling, samt sparer rådgivere og driftsorganisation for betydelige ressourcer. Dermed kan de tilgængelige ressourcer i store virksomheder håndtere flere bygninger og er ikke afhængig af manglen på arbejdskraft og kompetencer.,
Anvendes løsningen til at finde potentialer for for eksempelvis forskydelse af el-forbruget til peroder med vedvarende produktion, udnyttes elnettet bedre og Co2-belastende elproduktion kan undgås. Hidtil har der ikke være konkrete løsninger til identifikation og løsning af dette potentiale, hvorfor bygningsejere ikke har prioriteret dette.
Dette kan ses af adskille udviklings- og forskningsprojekter – eksempelvis ELFORSK PEKIVE eller Interreg projektet DGSTORE.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Løsningen er intelligent og baseret på kunstig intelligens, samt nem adgang til forsyningsselskabsdata eller IoT data. Ved at bruge de digitale assistenter til at gennemgå en portefølje på eksempelvis 300 eller 500 bygninger hver nat, ligger konkrete besparelsespotentialer klar til at blive sat i gang hver morgen. Dermed effektiviserer vi driftsafdelingernes arbejde og opkvalificerer lokale driftsfolk til bedre at kunne afhjælpe lignende problemer næste gang disse opstår. Alt dette uden at gå på kompromis med eksempelvis indeklimaet etc


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Da løsningen kræver få ressourcer at opstarte, er skaleringspotentialet enormt. Indenfor kort tid, tilbydes løsningen til mere end 30.000 bygninger i Danmark der anvender Omega EMS, og dermed allerede har de nødvendige historiske data tilgængelige. Løsningen er ikke afhængig af hvilket EMS system der anvendes hos kunde, og dermed kan løsningen indenfor kort tid blive forankret for forandre måden energiafdelinger arbejder på – i en mere digital og procesorienteret retning.


Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

I roadmap er der en række nye moduler der i endnu højere grad understøtter kundernes ambitioner om at blive CO2 neutrale. Løsningen er for øjeblikket markedsledende i Finland, og vi forventer at dække 1000-vis af yderligere bygninger i takt med at data fra forsyningsselskaberne bliver nemmere tilgængelige.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.