Lindinvent system- behovsstyret ventilation, varme, belysning og solafskærmning i et samlet system med browserbaseret brugergrænseflade LINDINSPECT®

Navn på koncept/produkt/ide

Lindinvent system- behovsstyret ventilation, varme, belysning og solafskærmning i et samlet system med browserbaseret brugergrænseflade LINDINSPECT®


Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Lavt energiforbrug, høj fleksibilitet og lave installationsomkostninger er vigtige parametre, når der installeres ventilation i bygninger i Skandinavien. Luftbåren køling og behovsstyret ventilation er den systemløsning med de laveste livscyklusomkostninger (LCC) og opfylder dermed alle parametre. Flere undersøgelser udført af forskellige universiteter samt ASHRAE understøtter dette. Derudover er der gennemført tusindvis af projekter, som bekræfter dette.

Aktive tilluftarmaturer med indbyggede sensorer
I 2002 udviklede Lindinvent det første aktive tilluftarmaturer TTC i verden med indbyggede sensorer. Dette er blevet videreudviklet, og i 2021 blev tilluftarmaturer ISQ (INSQAIR®) introduceret på markedet. Den unikke fuldt integrerede løsning har en meget støjsvag indbygget luftreguleringsventil, som kan klare usædvanligt store trykvariationer, fleksibelt fordelingsmønster at undgå træk og indbyggede følere for luftmængde, rumtemperatur, kanaltemperatur, CO2 (samt andre luftkvalitetssensorer), beregnet statisk tryk, tilstedeværelse og snart også lux niveau. En dB sensor og andre funktioner kan også tilsluttes produkterne. Løsningen har sekvensstyring af varme og luftkøl og kommunikerer via CAN bus med andre systemkomponenter. I designet af produktet er der taget særligt hensyn til at lave et montageeffektivt produkt.
ISQ har Bluetooth® indbygget og kan kommunikere og sættes i drift ved hjælp af en app. Via Bluetooth® kan den styre smart plug, så der slukkes for unødigt energiforbrug, når der ikke er tilstedeværelse i rummet. Den integrerede Bluetooth® giver mulighed for at aktivere beacon-funktionalitet til indendørs positionering og aktivsporing.
Web-baseret brugergrænseflade
En anden vigtig komponent i systemløsningen er LINDINSPECT®-browserbaseret brugergrænseflade, som visualiserer alle løsningens data på en rationel og tidsbesparende måde via færdige skabeloner. Således kan hundredvis af data visualiseres på få minutter. LINDINSPECT® tilbyder en intuitiv visuel brugergrænseflade med enorme mængder data tilgængelig, men også et API – et must for at skabe muligheder for digitalisering og optimering af ejendommene. Der er også en række optimeringsfunktioner indbygget: tilstedeværelsesstyret og temperaturstyret start/stop af ventilationsaggregater, minimumstryk for at minimere elforbrug og støj, optimal tilluftstemperatur for at genbruge den maksimale mængde af varme samt optimering af fremløbstemperatur af vandet i radiatorblandesløjfen. Derudover styres hvert rum/zone efter enten komfort eller økonomitilstand, hvilket også giver betydelige besparelser på aggregat niveau. Der er naturligvis også understøttelse af brandfunktioner, natkøling og andre almindelige funktioner i moderne ejendomsdrift. For at give brugeren mulighed for at ændre temperatur, solafskærmning, booke rum og bestille rengøring eller service har vi også udviklet en QR-kodebaseret app INOFFIX®. Dette sikrer minimale omkostninger, maksimal fleksibilitet og minimal miljøbelastning.
Web-Dali med genbrug af sensorer fra aktive tilluftarmaturer
Ved hjælp af følerne i aktive tilluftarmaturer kan belysningen styres efter behov, og det giver omkostningsbesparelser, da disse følere ikke skal installeres mere end én gang. DALI-belysning kan konfigureres gennem hændelsesbaserede regler i brugergrænsefladen, hvilket letter support og fejlfinding. Hvert armatur er visualiseret på plantegninger i brugerfladen.

Solafskærmning – optimalt udnyttet solenergi
Solafskærmningen kan også optimeres og visualiseres takket være indbyggede sensorer og LINDINSPECT®. Normalt styres solafskærmning kun på vejrstation og eksterne lyssensorer, men via Lindinvent-løsningen kan dette optimeres. F.eks. kan rum uden personer med varmekrav få gratis solvarme og omvendt kan solafskærmning sænkes, når der ikke er personer for at give bedre isolering om aftenen og natten. Med visualisering af afskærmningen forstår driftspersonalet funktioner og energiforbrug, så parametre og funktioner kan optimeres. I bygningens designfase kan Lindinvent ved hjælp af IFC-modellen lave en skyggeberegning, som sparer installationer, energi og forbedrer udsynet.

Spar energi på kontoret
For at spare energi på skjult forbrug, f.eks. skriveborde, skærme, bordbelysning og andet, kan vi gennem de aktive tilluftarmaturer styre et Bluetooth® kommunikerende smart plug, som også løbende måler energiforbruget. Dette skaber maksimale besparelser og overblik over, hvordan energien anvendes.

Brugeradfærd
Tilstedeværelsesdetektorer kombineret med CO2-sensorer kan sammen med en smart algoritme beregne antallet af personer til stede i bygningen og rum/zoner, f.eks. i konferencelokaler. Det giver mulighed for en rigtig god analyse af, hvordan lokalerne bruges - ikke kun hvilke lokaler og hvor mange timer de bliver brugt, men også om de er for små eller for store i forhold til den reelle anvendelse. Denne viden er særlig vigtig i dag, når hybrid kontortænkning og energieffektivitet tages i betragtning.

Holistisk tænkning
Med alle disse forskellige delsystemer samlet i et system med skræddersyede integrationsmuligheder giver det ikke kun store omkostningsfordele ved installation og integration i den browserbaseret brugergrænseflade, men også en systemtænkning. Dette giver en helhed, som binder de forskellige komponenter sammen, og grænsefladerne mellem de forskellige systemer bliver problemfrie. Når avancerede og ofte projektspecifikke løsninger udvikles som standardfunktioner, bliver prisbilledet og dermed funktionaliteten væsentligt bedre.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Lindinvent systemet skaber et optimalt indeklima med minimum af energiforbrug. Luftbåren køl giver muligheden for større dynamik i rumreguleringen og dermed større energibesparelse. Lindinvent har optimeret denne løsning og garanterer et godt indeklima med den optimale energiprofil. Da systemet er CAN busbaseret og alle sensorer/følere sidder i tilluftarmaturet, nedbringes brugen af kabler og installationsmateriale. Derudover udnyttes al den opsamlede data for at optimere.

Effekt- og energimåling på rum-/zoneniveau
I LINDINSPECT® kan forbrug af energi som elektricitet, varme, køl m.m. følges på rumniveau med information om aktuel tilført køleeffekt, ”fri køl”, og indkøbt køleeffekt. Grundet vores intuitive brugergrænseflade giver dette forståelse og muligheder for en ”energijagt" på en helt ny måde! I fremtiden bliver der mulighed for at lave et kalkuleret CO2-forbrug, som giver mulighed for at synliggøre CO2-aftrykket på rum-/zoneniveau.
Lindinvent har stor fokus på at levere den mest energirigtige løsning med mindst muligt energiforbrug. Vi har løbende optimeringer for at reducere CO2-aftrykket. Vores minimale emballering giver nemmere håndtering på byggepladsen samt nedbringer ressourceforbruget. Vi har også EPD'er på vores ventilationsprodukter for at dokumentere CO2-påvirkningen i hele produktionsfasen.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Lindinvent løsning fokuserer på at optimere det enkelte rums drift med energioptimering som mål, men uden at gå på kompromis med komfort. Ved at fokusere på enkelte rum sikrer Lindinvent, at bygningen som helhed er energieffektiv. Vi jagter konstant optimeringer og forædler vores løsninger til gavn for vores kunder og klimaet, da vi selv producerer og udvikler løsning. Dette er en unik mulighed, som sikrer en optimal drift fra dag 1.
Lindinvent har siden 1995 leveret over 1000 stk. LINDINSPECT® software samt over 200.000 stk. aktive tilluftarmaturer. Dette er bygget på stort set den samme platform, hvilket giver en utrolig stor mængde data for optimering af driftssikkerhed, styring og brugerflade.
Vores aktive tilluftarmaturer, antallet af sensorer kombineret med vores styring og LINDINSPECT® giver en unik systemløsning, hvor vi bruger den opsamlede data fra vores sensorer:
Solenergi - Sol lux – Pir – temperatur - Co2 – VOC – fugt – lyd – Formaldehyd -Luft flow – Pa - luftkvalitet PM måling m.m.
Det giver sikker energioptimering og høj komfort.


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Lindinvent giver ro for bygherre, bygningsejer, rådgiver m.m., der ønsker den optimale energiløsning med driftssikkerhed i mange år for deres projekt/bygning. Det giver mulighed for at kunne certificere deres ejendomme og dermed imødekomme lejernes krav til bæredygtighed. En driftssikkerhed og optimering, der skaber løbende værdi for ejendommen.
Bygherre/Bygningsejer: Driftsøkonomi forbedres grundet den CAN bus baserede løsning, som giver fleksibel installation ved senere tilpasning af ejendommens indretning samt den løbende energioptimering i hele installationens levetid.
Rådgiver: En fleksibel løsning, som kan tilpasses de fleste ønsker samt mulighed for opsamling af data til eftervisning af ydelse. Projektsparring fra Lindinvent ingeniører for at kunne optimere den samlede løsning.
Driftspersonale:
Bedre drift og optimering med LINDINSPECT® med markant flere målepunkter og dermed lettere analyse og fejlfinding. Med flere sensorer øges forståelsen af, hvordan bygningen bruges samt giver systemet mulighed for mere luft, hvor det er nødvendigt. Med DALI-systemet bliver ændring af funktionalitet samt udskiftning af armaturer enkelt og kan let udføres uden behov for ekstern tekniker. Lindinvent afslører anomalier ved hjælp af AI og hjælper driften med at finde værdiafvigelser hurtigere og nemmere.
Bruger:
Med løsninger, der er baseret på luftbåren køling og sensorstyret indeklima, skaber den øgede luftmængde bedre kognitiv kapacitet (Harvard University) og mindre smittespredning (Hong Kong University). Køling ved hjælp af fancoils giver ikke disse fordele. Erfaringsmæssigt har Lindinvent systemet væsentligt færre klager over indeklimaet, sammenlignet med andre VAV-løsninger grundet vores patenteret aktive tilluftarmaturer.


Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Lindinvent vision har siden starten været at blive den førende virksomhed i verden indenfor behovsstyring af ventilation, belysning og solafskærmning. Vi har en vision om aktivt at bidrage til at sænke energiforbruget i ejendomme i hele verden, så vi får størst mulig effekt på energibesparelser og nedbragt CO2-forbruget. Vi er allerede startet vores internationaliseringsrejse med Norge, Estland og Danmark. De næste lande på vej er USA og Polen.
Vores måde at arbejde sammen med vores kunder på skaber konstant udvikling af vores produkter og digitale løsninger. Det store datagrundlag giver os viden til at videreudvikle Lindinvent løsningen, så den også matcher fremtidens behov. Vores agile organisation lytter til markedet og kundernes behov, og vi går oftest forrest med nye og innovative løsninger, som flere af vores patenter også bevidner.
Vi vil være i toppen af virksomheder, som arbejder for bæredygtige ejendomme.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.