Fang Fråserne

Navn på koncept/produkt/ide

Fang Fråserne

Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

KEN STORKØKKEN kommer energifrås i landets storkøkkener til livs

Spar strøm, spar penge og reducer miljøbelastning. Det er i korte træk, hvad KEN STORKØKKEN tilbyder sine kunder med konceptet Fang Fråserne.

I de danske storkøkkener, restauranter og kantiner er der et meget stort forbrug af strøm. Faktisk står storkøkkenerne for 4 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Strøm er en nødvendighed for et velfungerende og moderne storkøkken. Det gælder alt fra opvaskemaskiner og køle-/fryserum til ovne, ventilation og meget mere. Men hvad mange bliver overrasket over er, hvor stor en besparelse virksomheden kan opnå ved at tage et kig på de daglige vaner og eventuelt udskifte noget af det gamle udstyr med et nyere og mere strømbesparende alternativ.

Storkøkkener bruger rigtig mange penge på strøm. Men bruger de i virkeligheden FOR mange?
Selvom mange virksomheder allerede har fokus på elforbruget i storkøkkenet, er der formentlig stadig fråsere løs. Ganske enkelt fordi dette ikke tidligere har været et primært fokusområde for storkøkkenets medarbejdere.

KEN STORKØKKEN sætter med Fang Fråserne fokus på at gøre landets storkøkkener bevidste om deres strømforbrug, og hvordan det fordeler sig. Særligt har konceptet fokus på de steder, hvor der ubevidst fråses med strømmen. Måske har du unødigt forbrug om natten, eller køkkenmaskiner der tændes som vanligt om morgenen, til trods for at nogle af dem først skal bruges senere. Eller alle de små maskiner som altid står stand-by. Eksemplerne er der masser af.

KEN STORKØKKEN og FlexMeter har udviklet en helt ny måleteknologi og et effektivt forløb, hvor det konkrete strømforbrug kortlægges og analyseres helt ned på den enkelte maskine. Det får de værste fråsere frem i lyset og er samtidig udgangspunktet for de videre anbefalinger og vejledninger til, hvor der kan spares strøm. Der iværksættes undervejs adfærdsregulerende tiltag udviklet i samarbejde med The Nudging Company. Forløbet strækker sig samlet set over cirka 8 uger, og strømforbruget og -fordelingen måles over perioder på 14 dage. Virksomhederne oplever allerede efter den første måling, at besparelserne kan påbegyndes. Forløbet afsluttes med en omfattende energirapport, der giver et samlet overblik. For de fleste er energirapporten både en øjenåbner og et godt værktøj til at mindske energiforbruget i køkkenet. Den giver et tydeligt billede af indsatsområder og giver ligeledes en indikation af potentielle besparelser. Forløbet hjælper virksomhederne med at optimere deres grønne og bæredygtige tankegang.

En bæredygtig fremtid
Fang Fråserne konceptet er for nylig blevet udvidet til efter endt forløb at tilbyde en abonnementsløsning med efterfølgende overvågning af virksomhedens forbrug. Måleudstyret, som sidder på installationerne, måler permanent energiforbruget i storkøkkenet og kontrollerer adfærden. Det giver mulighed for at følge energiforbruget, således at man kan holde øje med, om man fastholder sin nye, gode adfærd.

KEN STORKØKKEN har erfaret, at storkøkkener kan reducere energiforbruget med mindst 8 til 12 procent alene gennem adfærdsændringer. Vi mener således, at projektet i høj grad medvirker til at modvirke klimaændringer.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

KEN STORKØKKEN sætter med Fang Fråserne fokus på at gøre landets storkøkkener bevidste om deres strømforbrug, og hvordan det fordeler sig. Særligt har konceptet fokus på de steder, hvor der ubevidst fråses med strømmen. Måske har du unødigt forbrug om natten, eller køkkenmaskiner der tændes som vanligt om morgenen, til trods for at nogle af dem først skal bruges senere. Eller alle de små maskiner som altid står stand-by. Eksemplerne er der masser af.

KEN STORKØKKEN og FlexMeter har udviklet en helt ny måleteknologi og et effektivt forløb, hvor det konkrete strømforbrug kortlægges og analyseres helt ned på den enkelte maskine. Det får de værste fråsere frem i lyset og er samtidig udgangspunktet for de videre anbefalinger og vejledninger til, hvor der kan spares strøm. Der iværksættes undervejs adfærdsregulerende tiltag udviklet i samarbejde med The Nudging Company.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Storkøkkenerne i Danmark forbruger hele 4 procent af Danmarks samlede energiforbrug (Kilde: Energistyrelsen). De er dermed en væsentlig energisluger. Med Fang Fråserne konceptet gennemført i mere end 100 storkøkkener har KEN STORKØKKEN bevist, at energiforbruget med en meget begrænset indsats kan reduceres med 8-12 procent alene ved adfærdsændringer. Hertil kommer besparelser fra udskiftning af teknologisk forældede storkøkkenmaskiner. Konceptets grundsten er faktuel logning af de enkelte maskiners og ventilationens strømforbrug over tid. Denne viden omsættes til mere intelligent energiudnyttelse i storkøkkenet. Storkøkkenet kan i visse bygninger stå for mere end 50 procent af bygningens samlede energiforbrug.

Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Fang Fråserne konceptet er til glæde for storkøkkener. Virksomhederne oplever allerede efter den første måling af strømforbruget, at besparelserne kan påbegyndes. Forløbet afsluttes med en omfattende energirapport, der giver et samlet overblik. For de fleste er energirapporten både en øjenåbner og et godt værktøj til at mindske energiforbruget i køkkenet. Den giver et tydeligt billede af indsatsområder og giver ligeledes en indikation af potentielle besparelser. Forløbet hjælper virksomhederne med at optimere deres grønne og bæredygtige tankegang.

Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Om 5 år er den viden, som Fang Fråserne bibringer kunden, en forudsætning for at kunne drive et storkøkken på bæredygtig vis. Hovedparten af de storkøkkener vil således have været gennem Fang Fråserne – eller tilsvarende koncepter, som givetvis vil opstå. På det tidspunkt vil der være udviklet systemer, som indtænkes i eltavlerne allerede ved byggeriets opstart. Dette vil automatisk forhindre, at maskinerne tændes for tidligt eller slukkes for sent - ganske som vi i dag kender det fra tænd/sluk mekanismer på lys. Herved elimineres den menneskelige faktor.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.