Simplewire

Navn på koncept/produkt/ide

Simplewire

Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

I industrielle bygninger er det et lovkrav at sætte klistermærker op på alle ledninger, samlingsdåser, stikkontakter, fatninger o.l., så man kan identificere hvilken bryder (sikring), de er forbundet til. Disse klistermærker er imidlertid den driftsansvarliges værste mareridt, da de enten falder af over tid, bliver outdated i takt med, at bygningen ændrer sig, eller simpelthen bliver sat forkert op.

Forestil dig en bygning på 11.800.000 kvadratmeter med 400.000 brydere fordelt på 9.000 el-tavler. Det kunne fx. være Københavns lufthavn, hvor fejl på det elektriske kredsløb har konsekvenser for kontroltårne, bagagebælter og infoskærme. Her har Asset manager Claus og hans team et nærmest uoverkommeligt arbejde med at navigere i de mange installationer, inden de finder frem til hvor og hvordan, de kan løse opståede nedbrud og fejl. De bruger ofte meget mere tid med at finde fejlen end på at udbedre den, et tidsspilde som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser pga. af den unødvendigt lange nedetid.

En anden virksomhed med tilsvarende udfordringer er Rigshospitalet med sine 266.000 kvadratmeter og 135 tusinde brydere, fordelt på 3000 el-tavler. Og her går nedetiden ikke ud over bagagebælter og infoskærme, men udstyr der redder menneskeliv. Derfor er det uhyre vigtigt, at alle hospitalets stikkontakter, ledninger og lampeudtag er mærket med navnet på den afbryder, de er tilsluttet. Dette kræver ikke mindre end 1,5 millioner klistermærker, som er blevet og stadig bliver sat på af menneskehænder. En stor del af disse etiketter falder imidlertid hurtigt af eller bliver forældede, hvilket indebærer at elektrikerne også her bruger dyrebar tid på at finde forbindelserne ved hjælp af upålidelige kabelsøgere eller manuel inspektion. Der er derfor i høj grad brug for at finde en løsning, der sparer dyrebar tid og øger produktivitet og sikkerhed.

Med Simplewire forsvinder behovet for upålidelige klistermærker, og nedetiden bliver markant reduceret. Elektrikernes tid bliver nu brugt på reel udbedring og installation og ikke til uproduktiv og til tider risikabel søgning efter fejl i de elektriske installationer.

Simplewire er et digitalt system, der bliver installeret på el-tavlen. ASK-modulerede signaler transmitteres ud på ledningerne og kan opfanges trådløst af Simplewires Reader (læseenhed). Systemet består af 3 enheder: Én Controller til hver tavle, der styrer et antal Routere, som der er én af for hver bryder, og en Reader, som bruges af bygningens driftsfolk og elektrikere, der gør det muligt at aflæse de trådløse signaler på ledningerne. Simplewire bruger en MCU til at modulere en bitstrøm, som indeholder ID'et for hver router, som transmitteres på ledningen. En analog front-end demodulerer signalet til en bitstrøm, som resamples med en MCU, så ID'et kan pakkes ud og præsenteres for brugeren. Ved at installere Simplewires controller og router i el-tavlen, kan man med andre ord bruge scanneren til at få det fulde overblik over alle bygningens installationer.

Fordelene ved vores produkt er mange. Først og fremmest sparer det den driftsansvarlige store ressourcer på vedligeholdelse af elinstallationerne, og mindsker desuden behovet for at udskifte gamle installationer, hvilket er dyrt både økonomisk og miljømæssigt. Og som eksemplificeret ovenfor, vil man undgå en del uplanlagt nedetid (kortslutninger eller systemfejl), fordi elektrikerne ikke længere skal bruge størstedelen af deres tid på at finde de rigtige brydere. Den undgåede nedetid vil for mange virksomheder være en væsentlig produktivitetsgevinst.

Ikke nok med at Simplewire kan digitalisere alle elektriske installationer, så har vi også mulighed for at måle den strøm, der løber igennem bryderne. Med disse data kan vi give brugerne en nuanceret indsigt i deres el-forbrug, som fx kan bruges til at forhindre overbelastninger på den enkelte bryder og give input til væsentlige reduceringer af ejendommens / virksomhedens forbrug af elektricitet. Med andre ord får brugeren en ny indsigt i sine elektriske installationer og dermed input til, hvordan han kan forbedre dem.

I samarbejde med patentrådgivningsvirksomheden AWA søgte vi et patent i 2021. Patentet dækker konceptet “digital opmærkning af elektriske installationer”, hvilket betyder, at selv hvis man finder en anden teknologi, der kan opnå samme resultat, ville det stadig være i strid med vores patent. Det er lykkedes os at få dette patent, da der ikke findes andre produkter eller patenter, der tilnærmelsesvist ligner vores innovative og smarte digitale løsning. Med dette patent står vi derfor stærkt på et meget stort marked.

Det tætteste, Simplewire kommer på konkurrenter, er Dymo og Brady, som laver klistermærker til el-installationer. Teknologisk er det tættest konkurrerende produkt kabelsøgere, men disse er meget tidskrævende, upræcise og løser jo ikke problemet på sigt, da de udelukkende hjælper elektrikeren med at sætte klistermærker op. Den svage konkurrence og den gode patentbeskyttelse indebærer, at Simplewire strategiske position på markedet er helt unik og et klassisk eksempel på Blue Ocean Strategy.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

I Europa bliver der årligt smidt 1.000.000 tons ledninger ud, hvilket hovedsageligt stammer fra bygninger med gamle installationer, som ejerne vælger at erstatte med nye, fordi de har mistet overblikket. Med Simplewire vil en stor del af disse bygninger kunne puste nyt liv i deres eksisterende installationer, fordi det nu er langt billigere at reparere og fornye det der, hvor der er behov for det.

Når Simplewire er installeret i eltavlen, er der desuden nem adgang til at logge strømforbruget i bygninger på hver enkelt bryder. Ved at bruge disse data kan vi ved hjælp af AI give brugerne værdifuld indsigt i deres strømforbrug og advare dem, hvis enkelte brydere bliver overbelastet i perioder, hvilket vil forlænge el-tavlernes levetid og alt, der er forbundet til dem, samt hjælpe mange af vores brugere med at skærer ned på deres strømforbrug.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Med Simplewire installeret i el-tavlen øges produktiviteten og udgifterne til installationernes vedligehold reduceres væsentligt, fordi de driftsansvarlige nu kan fokusere på kerneopgaverne. Her ud over opnår man en optimeret og intelligent energiudnyttelse, hvilket både indebærer at installationerne får en forlænget levetid og at el-forbruget bliver reduceret.

Som elektriker navigerer man dagligt i farlige elektriske installationer, og det, der udgør den største fare, er manglende overblik. Det er her folk kommer til skade. Med Simplewire opnår man det bedst mulige overblik og giver dermed elektrikeren mulighed for at udføre sit arbejde sikkert. På grund af den digitale mærkning kan man med ro i maven arbejde på de elektriske installationer uden at skulle have fingrene i el-tavlen eller risikere at arbejde med aktive kabler.

Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Produktet kan anvendes i alle bygninger med el-installationer, men her i starten vil vi fokusere på erhvervsbygninger, da der her er lovkrav om, at man skal kunne identificere, hvilken bryder alle ledninger, stikkontakter og strømudtag er forbundet til. Et krav som mange har svært ved at leve op til i dag.

Mere specifikt vil vi henvende os til ejendomme, hvor bygherre og den driftsansvarlige er den samme person. Årsagen hertil er, at salgsprocessen bliver mere enkel, når der kun er én eller meget få beslutningstagere. For at gøre vores initiale salgsproces endnu nemmere er vores beach-head market bygninger med eksisterende elektriske udfordringer, hvor Simplewire er en øjeblikkelig pain-reliever. Tivoli, som er en af vores første kunder, kommer f.eks. til at kunne skære 50-70% af den tid deres elektrikere dagligt bruger til at identificerer kabler ned. Dette bliver en stor økonomisk besparelse for Tivoli, og vil hjælpe dem med at give deres kunder en bedre oplevelse, fordi de nu kan fokusere på forbedringer frem for reparationer.

Et andet eksempel er en anden kunde, Jeudan, som ejer mange gamle fredede bygninger med gamle el-installationer. De har derfor sværere ved at overholde loven om afmærkninger, og har desuden et ønske om at undgå klistermærker i det hele taget, da de ikke synes det bidrager til det æstetiske udtryk, de godt vil opnå med deres erhvervslejemål. Med Simplewire kan de lynhurtigt overholde lovkravene og fravælge klistermærkerne og dermed leve op til sine æstetiske ambitioner.

Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Vi har tre store milepæle vi gerne vil nå i løbet af de næste 5 år.

Den første milepæl er, at Simplewire skal være etableret i Skandinavien, England, Tyskland, Holland og Frankrig, da disse er de største og nemmest tilgængelige markeder i Europa. Ud fra et konservativt estimat, hvor vi udelukkende kigger på bygninger bygget mellem 1998 og 2019, og reducerer forventningerne til europæiske lande med meget lave lønninger, er det Europæiske marked på 1.150 milliarder DKK, hvis alle disse bygninger satte Simplewire i deres el-tavler. Det danske marked er forventes at være på 14,8 milliarder DKK.

Den anden milepæl er at blive en softwarevirksomhed. Vi har et mål om, at sælge vores system på abonnement og opnå indtægter ved at sælge de indhøstede og bearbejdede data tilbage til kunderne, så de kan optimere deres elforbrug og forlænge levetiden af deres elinstallationer. Denne forretningsmodel vil blive udviklet i takt med, at databehandlingen af vores strømmåling bliver optimeret

Den tredje og mest ambitiøse milepæl er, at vi gerne vil blive “go-to” løsningen for opmærkning af elinstallationer. Dvs. at nybyggerier i Vest-Europa vælger Simplewire som “State of the Art” fra begyndelsen, da de er klar over hvilke besparelser, det vil have på længere sigt.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.