Nyt fra Energiforum Danmark

Genbrug får en vigtig plads i byggeriet

af: Michael H. Nielsen og Malene Køster Lasthein og Dea Melby - bestyrelsesmedlemmer i Energiforum Danmark
Fornuftige nye regler for genbrug af byggematerialer, som vil være med til at skubbe på udviklingen af cirkulær økonomi. Men der er behov for at indsamle erfaringer, så vi på sigt har valide og sammenlignelige data, når vi anvender genbrugte byggematerialer.
Mere

Inspiration  

Drukner vi i data?

af: Sik Cambon Jensen (KMD Cognito) og Hanne Rasmussen (KMD EnergyKey)
Data er lettere tilgængelige i dag end nogensinde før, og de mange data summer af potentiale. Det er muligt at opsamle elforbrugsdata fra Energinets Datahub, bygningsdata fra BBR-registeret og vejrdata fra DMI’s vejrstationer. Men hvad skal vi bruge de mange data til? Hvordan sikrer vi, at det er retvisende data, vi anvender? Og hvor ligger værdien?
Mere

Inspiration  

Verdens mest bæredygtige virksomhed: Alle kan gøre det samme som os

af: Gustav Gustavsson Klippel, Vice President Digital Energy i Schneider Electric Danmark
Fokus på klima og reduktion af CO2-udledning er alles ansvar, men også god forretning. Sådan siger Schneider Electric, der i januar 2021 blev kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed.
Mere

Inspiration  

Energioptimering er centralt i klimakampen men behov for nytænkning

af: Ulrich Bang, Markedschef, Dansk Erhverv
Hvis Danmark skal nå målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050, kræver det, at der bliver sat speed på den grønne omstilling, og at pengene bliver brugt, der hvor det giver bedst mening. Her er energioptimering centralt, men den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at nå klimamålene på, er gennem en grøn skattereform i stedet for bureaukratiske tilskudspuljer, som sætter markedet på pause.
Mere

Inspiration  

I fællesskab kan vi skabe et mere digitalt og bæredygtigt byggeri

af: Christina Hvid, adm. direktør i Molio og ConTech Lab
Som samfund står vi med klimaforandringerne over for en kolossal udfordring, der kræver, at alle sektorer omstiller sig. Det gælder ikke mindst byggeriet, som står for hele for 30 pct. af Danmarks direkte eller indirekte CO2 udledninger. Vi ved, at digitale løsninger kan knække koden til mere bæredygtighed, men byggebranchen er blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark.
Mere

Inspiration  

Digitale koncepter sikrer grønne ambitioner - og baner vej for nytænkning af drift og administration

af: Göran Wilke, CEO IC-Meter, iværksætter og tidligere chef for Elsparefonden
Digitalisering er en forudsætning for klimastrategien, men også for effektiv ejendomsforvaltning. IT-værktøjerne findes, men spørgsmålet er, om ejendomsforvalterne er parate? Det handler ikke om specifik IT-kunnen, men om at løse opgaverne på en ny og smartere måde.
Mere

Inspiration  

ESCO i 2021 – et offentligt privat partnerskab, der sætter driftsorganisationen i førersædet

af: Lars Nielsen, Salgsdirektør i Siemens
Hvad har vi lært af ESCO-projekter det seneste årti, hvad er det i dag, og hvad byder fremtiden, spørger Lars Nielsen fra Siemens. Læs mere i denne blog eller mød ham på temamødet om ESCO d. 25/5
Mere

Inspiration  

Tiden er inde til handling

af: Jan Vejnaa Hansen - han fortæller her om sin klimaaktivisme under Extinction Rebellions faner.
Det er lørdag den 19. september 2020, og jeg står ude på H.C. Andersens Boulevard i København bag et stort banner, der har spærret for al trafik isydlig retning ved krydset på Rådhuspladsen.
Mere

Forsyning og VE  

National strategi for Power-to-X haster

af: Anders Overgaard Bjarklev, rektor på DTU
Danmark har brug for en national strategi for Power-to-X. En strategi, der kan sikre, at vi udnytter vores verdensførende forskningskompetencer og fremsynede virksomheder til at tage den globale føring inden for Power-to-X på samme måde, som vi i sin tid gjorde med det danske vindmølleeventyr.
Mere

Politik og regler  

Arkitekter og ingeniører mister indflydelse hos bygherrer, og kvaliteten i dansk byggeri har aldrig været ringere!

af: Claus Andreasson Generalsekretær, Danvak
Det er i dag normalen, at et byggeri er behæftet med hundredvis af fejl og mangler, når det overdrages til bygherren. En situation som naturligvis frustrerer mange bygherrer, men paradoksalt nok så forsvinder fagligheden i disse år igennem hele byggeriets værdikæde.
Mere