Ento - Automatisk identifikation af energispild i erhvervsbygninger med kunstig intelligens

Navn på koncept/produkt/ide

Ento - Automatisk identifikation af energispild i erhvervsbygninger med kunstig intelligens


Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Løsningen fungerer ved at hente elforbrugsdata fra hovedmålere med en fuldmagt fra bygningsejeren. Forbrugsdata samkøres automatisk med lokalt vejrdata og bygningsdata fra en række offentlige databaser, hvorefter algoritmer automatisk beregner og prioriterer besparelsespotentialet for hver enkelt bygning på tværs af bygningsejerens portefølje.

Systemet tager, ved brug af avancerede machine learning algoritmer, højde for en lang række variable, der påvirker energiforbruget i hver enkelt bygning. F.eks. temperatur, helligdage, ferier, adfærd/brug, corona-nedlukning, åbningstider mv.

Dette gør løsningen ekstremt nøjagtig, da den modellerer og forstår energiforbruget i hver enkelt bygning. Desuden skaber løsningen en viden om bygningsdriften der anonymt kan bruges til benchmarking på tværs af bygningerne der er på platformen. Denne benchmarking består i dag af forbrug fra mere end 4000 erhvervsbygninger og udbygges løbende.

Ved brug af automatisering og algoritmer får man som bygningsejer derfor indenfor få timer et overblik over sin bygningsportefølje med en prioriteret liste over potentielle energiforbedringer med meget kort tilbagebetalingstid. Efter denne indledende screening fungerer systemet som et intelligent alarmsystem, der konstant overvåger energiforbruget og dokumenterer energispareindsatser.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Løsningen bidrager til den grønne omstilling ved at hjælpe bygningsejere med at sænke deres energiforbrug og dermed reducere CO2-udledning.

Når det tekniske driftspersonale, evt. I samarbejde med en energirådgiver eller tekniker, efterfølgende driftsoptimerer på bygningerne holder systemet øje med at den ønskede energibesparelse opnås.

På tværs af bygningsporteføljer har løsningen sørget for identifikation og dokumentation på op til 15%.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Data er fremtidens brændstof. Men når der kommer tilstrækkelige mængder data ind er det uoverskueligt for mennesker at analysere manuelt. Derfor har vi brug for automatiske systemer der kan analysere data for os, for f.eks. at prioritere tiltagene en bygningsejer kan tage for at opnå CO2-neutral bygningsdrift i et fossilfrit samfund.

Løsningen fokuserer i dag på at identificere energispild, men kan også bruges til at dokumentere besparelsen af at installere f.eks. LED-belysning eller solceller. På sigt kan løsningen også anvendes til at understøtte fleksibelt elforbrug. At prioritere disse forskellige energioptimeringstiltag på en intelligent og datadrevet måde, kræver en kompleks beregningsmotor. Denne motor er kernen bag løsningen.


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Som bygningsejer, energirådgiver eller tekniker kan man med fem minutters indsats (ved at give fuldmagt til at hente forbrugsdata) få en prioriteret liste over energispild på tværs af sin bygningsportefølje. Systemet er fuldautomatisk og virker på samme måde for en bygningsejer med 5 bygninger eller 500 bygninger.

Løsningen bruges derfor i dag af både bygningsejere der vil sænke deres energiforbrug samt rådgivere og teknikere der vil have en hurtig, avanceret og proaktiv måde at rådgive deres kunder.


Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Om 5 år er løsningen brugt i mere end 50,000 erhvervsbygninger på globalt plan. Det er den centrale platform fagfolk bruger når der skal energioptimeres fordi den hjælper med at gøre optimeringsprocessen effektiv. Platformen skaber overblikket over hvor der skal sættes ind, og dokumenterer efterfølgende resultaterne på en nem og effektive måde.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.