Næste - Arkitekttegnede kvalitetsskure af genbrugsmaterialer

Navn på koncept/produkt/ide:

Næste - Arkitekttegnede kvalitetsskure af genbrugsmaterialer


Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Næste er arkitekttegnede, industrialiserede og skalerbare kvalitets skure af genbrugsmaterialer til hele Danmarks ejendomssektor, og til konkurrencedygtige priser.

Næste viser en konkret og farbar vej til at store volumener af genbrug i byggeriet faktisk – ikke bare kan lade sig gøre, men samtidig også skaber bedre og smukkere løsninger i det byggede miljø!

Med 5 mio. Tons byggeaffald årligt i Danmark er det visionen at skabe skalerbare løsninger der på kommercielle vilkår kunne vise vejen til reel omstilling af byggebranchens nuværende lineære ressourceforbrug. Industrialiseret genbrug af byggematerialer er afgørende for bæredygtigheden af fremtidens samfund.

Sekundært byggeri er en lavere brand- og konstruktionsmæssig risikoklasse end det primære og er samtidig et område med behov for store kvalitetsforbedringer. Ikke mindst i fht at skabe langt mere kvalitative udeområder og bedre fællesrum der understøtter ejendomsdriften, men også styrke det sociale liv i, og omkring, ejendommene.

De nuværende kunder - der har været medvirket aktivt i at udvikle produkterne, findes i i både den almene sektor (pt. bl.a Lejerbo og KAB), i kommunerne (pt. b. la. København og Frederiksberg) og de private udlejere (pt. bl.a Thylander Gruppen).

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Hver dag benytter tusindvis af beboere, skoleelever eller ansatte de 100.000 fælles ejendomsskure der findes rundt i Danmarks boligforeninger, skoler og arbejdspladser. 3.500-4000 af dem er hvert år udtjente og skal udskiftes, ligesom alle ny-udviklede ejendomsprojekter skal bruge skure til renovation, materiel, cykler og lign. og i de danske en families-huse står der op imod 350.000 m2 skure der løbende udskiftes.

Det betyder at Næste kan give et væsentligt bidrag til den grønne omstilling:

Miljømæssigt:
Byggebranchen står for 35 % af Danmarks affaldsproduktion, heraf ca. 200.000 T rent træaffald som i dag blot nyttiggøres som biomasse eller i mindre omfang til spånplader.

Næste skur sparer en CO2 udledning på hhv. 0,48 og 3,1 kg CO eq pr m2/år igennem hele levetiden sammenlignet med det typiske træskur og det typiske stålskur. I alt akkumuleres besparelsen til et gennemsnit på mellem 3-18 Tons CO2 eq. pr skur

Der bygges årligt i nærheden af en halv mio. m2 sekundært byggeri i Danmark (inkl. det private villa marked), og hvis alt sekundært byggeri blev bygget af genbrugsmaterialer, vurderes det at samfundet vil kunne opnå en årlig CO2 eq besparelse på mindst 40.000 tons. Der vil herved være skabt et marked der årligt vil kunne aftage ca. 50.000 Tons rent træaffald bare til skurbebyggelser.

Økonomisk:
Anlægsomkostningen på anskaffelse af Næste skur inkl. den nødvendige rådgivning til byggetilladelse ligger for hhv 10% - 20 % over benchmark for hhv. træ og stålskurleverancen. Kvaliteten er dog langt højere hvilket også ses i totaløkonomi-beregningen, hvor Næste Skur over levetiden er den billigste løsning (grundet lang levetid verificeret af Teknologisk Institut, samt minimalt vedligehold).

Ved at tage ansvar for bygningen i hele levetiden (med en mulighed for at tilkøbe garantiordning på 30 år, samt take-back på materialerne) sikrer Næste kunden og giver tryghed i levetiden. Dette kan kun gøres ved rent faktisk at bygge kvalitet med løsninger der holder i det danske klima.

Samfundsøkonomisk skabes danske arbejdspladser ved lokal materiale-oparbejdning frem for import af træ fra udlandet. Næstes jobskabelse i de kommende 5-10 år estimeres til at være 100-150 blivende danske arbejdspladser, hvoraf flere vil være sociale arbejdspladser.

Socialt:
Byggebranchen har et afgørende ansvar for at skabe rammerne for vores sociale fællesskaber og med Næste-skurene understøttes brugernes øgede ressourcebevidsthed. Næste har på meget få år etableret sig som totalleverandør af uopvarmet skurbyggeri opført efter cirkulære principper og bygget af byggeriets- og industriens affaldsmaterialer.

Sammen med store aktører som RGS Nordic (affaldsselskab der skaffer, sorter og afrenser materialerne), Tscherning og Søndergaard (større nedrivere der leverer materialerne fra nedrivninger), Enemærke og Petersen (entreprenør med stor viden om præfabrikation og mandskab til skaleringsmodel) og mindre virksomheden som Fremtidens Fundament (miljøvenlige skruefundamenter) og Fischer Lighting (genbrugte lysamaturer med LED) er skabt en attraktiv og absolut bæredygtig totalleverance af smukke kvalitetsskure til de professionelle ejendomsejere.

 

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

 Den overordnede motivation for at Næste er indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris ligger ikke blot i at der er skabt et unikt cirkulært, ressource og energibesparende produkt der på kort tid har fundet sin plads i markedet på kommercielle vilkår, og som foretrækkes af flere og flere kunder. Men også i at Næste har skabt unikke nye samarbejder med, og mellem, byggeriets større aktører, og skaber konkrete adfærdsændringer hos brugerne.

Alt dette giver grund til stor optimisme i fht. den nødvendige omstilling af hele byggebranchens lineære ressourceforbrug.

 

Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Alle ejendomsejere har brug for skure til at understøtte deres drift, hvad enten det er sortering af affald, opbevaring af materiel el. cykler., ekstra læringsrum på skoler eller sociale ekstra-rum i boligforeninger.

Genbrug viser den nødvendige handling og stillingtagen hos ejendomsejerne, samtidig med at der sikres løbende driftsoptimeringer på udeområderne, affaldssortering og tømning, energiproduktion mv.

Næste Skure er mere end blot monofunktionelle bygninger til opbevaring af materiel, cykler, affald mv. De er sociale rum i boligforeningerne, der ud over at ”nudge” en brugeradfærd også skaber konkrete overdækkede og naturligt ventilerede rammer for sociale arrangementer. På skolerne benyttes bygningerne også som læringsrum, skolebod, ”natur-skur” og såkaldte ”verdensmålsrum” for læring.
De er samtidig økonomi og energi optimerende i ejendomsdriften. Næste samarbejder med Fisher Ligthing om LED belysning i eksisterende armaturer, med Woodsense (fugtmonitorering) og WasteHero (dynamisk affaldstømning), samt Ennogie (solcelletage) om at integrere deres intelligente løsninger i alt fra dynamisk affaldstømning, til fugtmonitorering for at sikre skurenes lange levetid, samt til produktion af lokal strøm med genbrugte solcellepaneler som ø-drift til opladning af beboernes cykler og ejendommens øvrige el-behov.

Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Vores omsætning ligger om 5 år i nærheden af 100 mio. kroner og vil vil årligt beskæftige ca. 50 personer, herunder en stor del sociale arbejdspladser.

Vi vil producere og levere Næsteskure i hele Danmark fra flere lokationer i landet via RGS Nordics affaldsmodtage anlæg (hvorfra vi i dag producerer fra Gadstrup på Sjælland) og være i gang med at eksportere modellen til de nærliggende nabolande.

 

Læs mere her: https://www.naeste.dk/

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.