Woodsense intelligent sensorløsning

Navn på koncept/produkt/ide

Woodsense intelligent sensorløsning

Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Woodsense har udviklet en IoT-sensorløsning som anvender intelligent data til at måle fugt i træ og trækonstruktioner, og dermed forebygge skader i byggeriet.

Sensoren monteres direkte på træet, hvor den sender målinger i realtid til platformen. Her analyseres den målte data, og hvis der opstår situationer med kritiske forhold som fugt- eller temperaturændringer, der kan give anledning til skader, bliver kunden underrettet.

Gennem en kombination af sensorens egne målte data og meteorologiske observationer, er det muligt for sensoren at fange fugtskader, før de sker, hvilket både reducerer ressourcespild og er med til at fremme brugen af træ i byggebranchen.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Med sensorløsningen vil vi fremme brugen af træ i byggeriet og på den måde bidrage til at nedsætte CO2-forbruget i byggebranchen, eftersom træ er et mere bæredygtigt byggemateriale end eksempelvis beton og stål. For hver kubikmeter træ der anvendes i stedet for materialer som beton og stål, spares atmosfæren for to tons CO2.

Dertil kommer, at intelligent fugtmonitorering kan fange fugtrelaterede skader, før de opstår. Det betyder, at der bruges færre ressourcer på at udbedre skader, og at ressourceforbruget i byggebranchen dermed nedsættes.

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Vores løsning bidrager til Energiforum Danmarks vision om bygninger med intelligent energiudnyttelse, idet vores sensorløsning er bygget op omkring intelligent dataindsamling som forebygger fugtskader og dermed nedsætter ressourceforbruget i byggeriet.

Ved at fremme brugen af træ i byggeriet, er vores intelligente sensorløsning med til at fremme fremtidens bæredygtige byggebranche. Dertil kommer at sensorløsningens evne til at fange skader, før de sker, medvirker til at undgå fugtskader som skimmelsvamp.

Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Bæredygtighed bliver en stadig mere væsentlig faktor i byggeriet, men mange i branchen har fortsat betænkeligheder ved at anvende træ som byggemateriale. Her kan vores løsning fjerne nogle af de betænkeligheder, så det bliver nemmere at vælge en mere bæredygtig løsning.

Vi tænker meget over, hvordan vi kan understøtte byggebranchen og effektivisere arbejdsprocesserne til fordel for fagfolk. Med vores sensorløsning kan man monitorere off-site og udtrække rapporter til dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og forsikringssager.
Eftersom sensoren monitoreres direkte på træet, er det muligt at måle fugt gennem hele byggeprocessen – fra fabrik til byggeplads til færdig konstruktion. Målingerne foretages desuden automatisk, hvilket letter arbejdet forbundet med fugtmonitorering, da det ikke er nødvendigt at sætte ekstra tid af til at foretage målingerne manuelt. Dertil kommer at sensorløsningen naturligvis kan anvendes af alle som bygger i træ eller ønsker at fugtmonitorere en trækonstruktion.

Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Om 5 år kan løsningen måle på større områder og flere materialer for færre penge. Om 5 år bliver materialer leveret med sensorer på, så modtagerne altid får alarmer, når noget mistænkeligt sker med deres bygningsmaterialer.

Læs evt. mere her: www.woodsense.dk 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.