Kunstig Intelligens, ventilation og energibesparelser

29. august 2023, 14.00 - 16.00

Kunstig intelligens, styring af ventilation og en ambition om at effektivisere energiforbruget er tre kerneelementer i et Elforsk-projekt som netop er afsluttet. Vær med den 29. august, når projektparterne fra Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune og Høje-Taastrup Kommune, Ento Labs og IQ Energy Nordic fortæller om resultater og erfaringer.

Projektet har arbejdet ud fra en transdisciplinær tilgang til energistyring, hvor energirådgivere, bygningsteknikere, databehandlere, systemudviklere og statistikere har arbejdet sammen. Der har været arbejdet med løsninger fra dataopsamling på anlægsniveau til den tværgående analyse ved brug af kunstig intelligens og retur til konkrete handlinger i den enkelte bygning.

Konkret er der på de analyserede kommunale bygninger og anlæg realiseret strømbesparelser på over 200.000 kWh, hvilket er 8 % over det forventede niveau, da projektet gik i gang. I projektet har kommunerne sammen med Ento Labs og IQ Energy Nordic - udover de konkrete resultater - skabt et solidt datagrundlag for vurdering og udvikling af energioptimeringspotentialet ved anvendelse af kunstig intelligens på energidata fra ventilationsanlæg.

Om arrangementet
Arrangementet foregår tirsdag den 29. august 14:00-16:00 på Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus - Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

 

Tilmeldingen er lukket.

 

Program

14:00 Velkomst og introduktion til Elforsk-projektet omkring energibesparelser på ventilationsanlæg med kunstig intelligens (IQ Energy Nordic)

14:15 Kunstig intelligens og energidata på ventilationsanlæg (Ento Labs)

14:45 Casestudier fra kommuner

    1. Frederiksberg Kommune
    2. Rudersdal Kommune
    3. Høje-Taastrup Kommune


15:30 Q&A og efterfølgende netværkskaffe og kage

 

Energiforum Danmark og Verdensmålene:

Det er måske ikke noget, du tænker så meget over i hverdagen, men faktisk så spiller de fleste arrangementer og aktiviteter i Energiforum Danmark positivt ind til et eller flere verdensmål. Fx bidrager dette arrangement til disse verdensmål: